Okultyzm

Określany jest również jako „wiedza tajemna” (łac. scientia occulta).

Zakłada on, że w przyrodzie istnieją tajemne siły, ale ich możliwości nie są do końca znane człowiekowi.

Okultyzm stara się je poznać, co nie jest akceptowane przez wiele religii, m.in. przez chrześcijaństwo. Jednak niektóre zjawiska, którymi zajmują się okultyści są znane m.in. w judaizmie, hinduizmie czy buddyzmie.

Według okultyzmu świat można rozpatrywać w dwóch ujęciach: makrokosmosu i mikrokosmosu. Okultyści uważają, że dzięki odkrywanym przez nich tajemnym siłom, człowiek może lepiej wykorzystać swoje zdolności i możliwości oraz moc zwierząt i roślin.

Okultyści badają i obserwują świat, eksperymentują, a następnie tworzą teorie i hipotezy. Ich poglądy charakteryzuje przede wszystkim: reinkarnacjonizm, spirytualizm oraz przekonanie o hierarchiczności istot żywych.