Mykologia (mikologia)

Dział biologii, który zajmuje się badaniem systematyki, budowy, fizjologii grzybów a także ich znaczeniem dla człowieka. Rozwijają się kolejne dziedziny tej nauki, takie jak mikologia medyczna (grzyby w medycynie) oraz mikologia przemysłowa (grzyby w przemyśle).