Medium

Jest to osoba, która dzięki nadprzyrodzonym zdolnościom jest w stanie porozumiewać się z duchami oraz innymi siłami nie z tego świata.

Medium ma możliwość obcowania także namacalnego z duchami. Wiele osób, które twierdzi, że posiadło tę wiedzę, przekonuje innych, że duchy nie tylko z nimi rozmawiały, ale także dotknęły ich, czy wręcz przeniknęły ich ciała.

Do dziś nie zostało to w żaden sposób udowodnione. Medium były bardzo popularne na przełomie XIX i XX wieku, wówczas bardzo często ludzie gromadzili się na tzw. seansach spirytualistycznych, chcąc tym samym przeniknąć choć na chwilę do tego drugiego świata, normalnie nam niedostępnego.

Powiązane: Duch