Magia

Magia to ogół wierzeń i praktyk wywodzących się z wiary w istnienie sił nadprzyrodzonych, które można przywołać znając na to odpowiednie sposoby.

W/g definicji zaproponowanej przez M. F. Longa:

"wszelka działalność wykraczająca poza zakres naszych praw fizycznych jest magią. Obojętnie czy chodzi o natychmiastowe wyleczenie, czy wywołanie zjawisk parapsychicznych, jak telepatia, jasnowidzenie itp. ..."

Wraz z postępem nauki zmniejszyła się liczba zjawisk odbieranych za magiczne. Do magii jednak sięgają korzenie wielu dziedzin wiedzy jak: medycyna czy chemia. Współcześnie wieloma zjawiskami, które uważane są za magiczne zajmuje się psychologia i filozofia.

W tradycyjnym ujęciu magię możemy podzielić na białą (pozytywną) i czarną (negatywną, szkodliwą). Inne podziały to magia ceremonialna (wysoka), magia rytualna, magia indiańska. Wyróżnić ponadto można magię czerwoną (seksu) oraz szarą.

Powiązane: Biała magia