Lunatyzm

Jest to zjawisko polegające na wykonywaniu różnych czynności podczas snu, w tym chodzenia.

Najczęściej występuje u dzieci i jest związane z niedojrzałością centralnego układu nerwowego. Inne nazwy określające lunatyzm to somnambulizm i sennowłóctwo.

Lunatyk nie może kontrolować swojego zachowania, ponieważ podczas wykonywania takich czynności jak chodzenie, jedzenie czy ubieranie się, jego umysł pozostaje w stanie snu. Somnambulizm objawia się najczęściej u dzieci i ustępuje po 14 roku życia. Jeśli natomiast występuje u osób dorosłych, jest już chorobą. Nie znaleziono jednak jeszcze metody na jej wyleczenie. Jak zachować się wobec lunatyka? Trzeba zachować przede wszystkim ostrożność - obudzony nagle, będzie zdezorientowany i może zrobić krzywdę sobie lub innym. 

Na sennowłóctwo cierpi ok. 2,5% ludzi na świecie. Jest ono bardzo niebezpieczne, bo lunatyk może wyrządzić sobie krzywdę – wypaść przez okno lub zranić się ostrym narzędziem. Somnambulicy próbują czasem nawet prowadzić samochód, co może stanowić zagrożenie również dla innych.

Powiązane: Lunatyk