Liczba Kua

Jest to indywidualna ochronna liczba człowieka, którą otrzymuje się w momencie narodzin.

Wyliczana z daty urodzenia pokazuje, jakie wpływy dla człowieka są korzystne i mniej korzystne (w odniesieniu do kierunków świata, żywiołów, kolorów). Dzieli się na dwie grupy: wschodnią i zachodnią.