POLECAMY

Słownik po godzinach

Koszmar senny

Marzenie senne, które wywołuje u śpiącego poczucie strachu i przerażenia potocznie nazywane jest koszmarem.

Koszmary senne powodują, ze śpiący odczuwa strach nie tylko w trakcie snu, ale również po przebudzeniu. Pojawiają się najczęściej u dzieci do piątego roku życia, co nie oznacza, że nie śnią się one osobom dorosłym. Przyczyną powstawania koszmarów u dzieci jest kształtowanie się poczucia winy. Mogą być one również reakcją dziecka na niepokój w jego najbliższym otoczeniu, np. w domu lub przedszkolu. Koszmary u osób dorosłych pojawiają się jako odpowiedź na zranienie psychiczne.

Najczęściej pojawiające się koszmary senne to: śmierć, spadanie, topienie się, bycie nagim, duchy i wydarzenia o treści kryminalnej lub związanej z sytuacją, która ma się wydarzyć w niedalekiej przyszłości, np. ocena niedostateczna z ważnego egzaminu.