Kołysanka

To piosenka śpiewana dziecku przed snem.

Kołysanka ma wolne, wręcz nużące tempo. Ważne jest, by śpiewana była cichym i spokojnym głosem, można też nucić ją półszeptem. Głównym zadaniem kołysanki jest wyciszenie dziecka i ułatwienie mu zaśnięcia. Kołysanki śpiewa się zarówno niemowlętom, jak i nawet kilkuletnim dzieciom. Najważniejsza jest jednak obecność rodzica i jego spokojny, pełen miłości głos. 

Najbardziej znaną kołysanką jest "Kotki dwa".