Feng shui

W tłumaczeniu dosłownym znaczy „woda i wiatr” - żywioły, których nie jesteśmy w stanie uchwycić ani zobaczyć.

Interpretacji feng shui jest wiele. Można powiedzieć, że to starożytna chińska sztuka planowania przestrzeni, która dąży do uzyskania równowagi i harmonii ze środowiskiem naturalnym i do swobodnego przepływu energii chi

W Chinach jest nauką rozwijającą się wiele tysięcy lat. Tradycyjne feng shui w starożytnych Chinach obejmowało ogólny rozkład miast, wsi, budynków mieszkalnych i gospodarskich.

Nazywane jest geomancją, ponieważ obejmuje także takie zagadnienia, jak ochrona budynków przed złymi duchami, zatrutymi strzałami czy wpływami kształtu przedmiotu na nasze otoczenie.


Powiązane: Energia chi