Eksterioryzacja

Jest to stan wyjścia świadomości poza ciało fizyczne.

Proces wyjścia polega na wysunięciu się z obszaru ciała fizycznego jego sobowtóra eterycznego wraz wyższymi ciałami energetycznymi do astralu. Stąd potoczna nazwa "podróże astralne". W tym stanie czas i przestrzeń nie stanowią granicy. Z ciałem fizycznym istnieje cały czas połączenie za pomocą tzw. "sznura astralnego", który umożliwia bezpieczny powrót. Śmierć człowieka uważana jest za nieodwracalną podróż astralną, w wyniku której następuje odłączenie "sznura astralnego".

Duże zasługi badawcze dla wyjaśnienia zjawiska eksterioryzacji odniósł Amerykanin Robert A. Monroe (1915-1995), który doświadczał kontrolowanych stanów OBE. Swoje doświadczenia i przeżycia z podróży poza ciało zawarł w świetnych książkach Eksterioryzacja, Journeys Out of The Body (Podróże poza ciało), Far Journeys (Dalekie podróże).