E jak efekt przejścia

Efekt przejścia to w grafice prezentacyjnej sposób wizualnego przejścia od jednego slajdu do drugiego, mający wyłącznie znaczenie estetyczne, przyciągający uwagę użytkownika. Bez efektów przejścia slajdy prezentacji są zmieniane w zwykły sposób, polegający na prostej podmianie jednego obrazu przez następny. Użycie efektu powoduje, że jeden slajd znika fragmentarycznie z ekranu, a jego miejsce zajmuje kolejny slajd, wypełniający stopniowo opuszczone fragmenty ekranu.

EV

W fotografii jest to nazwa jednostki miary oraz skali ekspozycji fotograficznej.Punktem odniesienia dla tej skali jest wartość 0 EV - definiowana jako ekspozycja będąca efektem naświetlania materiału światłoczułego przez obiektyw o otworze względnym 1:1 przez czas 1 sekundy. Wzrost ekspozycji o jedną jednostkę EV osiąga się zwiększając dwukrotnie ilość światła naświetlającego materiał światłoczuły. Zgodnie z zasadą proporcjonalności wzrostu ekspozycji fotograficznej, można to osiągnąć zwiększając czas naświetlania dwukrotnie (przy nie zmienionym otworze względnym obiektywu) lub zwiększając otwór względny obiektywu (za pomocą przysłony fotograficznej) o jedną działkę przysłony (przy nie zmienionym czasie).