Alfabet runiczny

Alfabet, którego ludy germańskie używały niegdyś do zapisywania informacji dla nich istotnych. Czasami nazwę tę stosuje się do alfabetu używanego przez Turków czy też Madziarów, zamieszkujących dzisiejsze Węgry. Alfabet runiczny to także termin, który odnosi się do obrzędów magicznych, samo słowo „runa” oznaczało bowiem „sekret” bądź też „tajemnicę”. Alfabet ten składa się z 24 znaków, czyli run. Dziś używa się go najczęściej do wróżenia, odkrywania tajemnic przyszłości.