"Jeśli będzie taka konieczność, w nowym roku szkolnym będziemy kontynuować nauczanie na odległość"