Słownik

Jasnowidzenie

To umiejętność widzenia osób, przedmiotów, zdarzeń z pominięciem przestrzeni i czasu.

Jasnowidz może obserwować zarówno zjawiska z przyszłości jak i z przeszłości. Co warte podkreślenia proces jasnowidzenia przebiega bez udziału fizycznych narządów zmysłowych człowieka (wzrok, węch itp.).