Kiedy należy ci się odprawa?

Szef chce zwolnić cię z pracy? Nie wpadaj w panikę. Zobacz, czy należy ci się solidna odprawa. Wyjaśniamy, kiedy możesz ją dostać.

Kiedy należy ci się odprawa?
fot. Fotolia

Utrata pracy nikogo nie cieszy, chyba że masz już inny pomysł na życie i sama chciałaś zmieniać firmę. Zwykle jednak otrzymane od pracodawcy wypowiedzenie jest szokiem. W głowie kołacze się myśl: „Z czego teraz będę żyła?”. W takiej sytuacji warto sprawdzić, czy nie zasługujesz na odprawę, która zapewni zastrzyk gotówki do czasu znalezienia innej pracy. Kiedy należy się odprawa? Co zrobić, gdy szef nie chce wypłacić pieniędzy? Dziś odpowiadamy na te pytania.

Kiedy należy się odprawa?

To, czy rozstając się z firmą, będziesz miała prawo do odprawy pieniężnej, zależy od sposobu rozwiązania z tobą umowy o pracę. Musisz bowiem pamiętać, że to świadczenie przysługuje tylko wtedy, kiedy firma rozwiązuje umowę nie z twojej „winy”. Przyczyna musi leżeć po stronie zakładu pracy. Jeżeli natomiast to ty swoim postępowaniem spowodowałaś, że pracodawca zdecydował się na zwolnienie ciebie (bo np. nie wywiązywałaś się ze swoich obowiązków), nie masz co liczyć na pieniądze z odprawy.
Odprawa należy się, gdy:
  • umowa o pracę jest rozwiązywana na podstawie tzw. ustawy o zwolnieniach grupowych
  • firma zwolni cię z powodów przez ciebie niezawinionych (np. likwidowane jest twoje stanowisko pracy).

Kiedy należy się odprawa przy zwolnieniach grupowych?

Na odprawę przy zwolnieniach grupowych mogą liczyć tylko pracownicy zwalniani z firm zatrudniających ponad 20 osób. Nie ma przy tym znaczenia wymiar czasu pracy (cały etat czy 1/4) ani rodzaj umowy o pracę. Przy takich zwolnieniach odprawa przysługuje nie tylko osobom zatrudnionym na czas nieokreślony, ale też tym, które pracują na czas określony.
Pracodawca, który zatrudnia mniej niż 20 pracowników, nie ma obowiązku wypłaty odprawy. Może to zrobić, jeśli np. zobowiązał się do tego w regulaminie lub układzie zbiorowym pracy.
O zwolnieniach grupowych mówimy w sytuacji, kiedy pracodawca w okresie nieprzekraczającym 30 dni zwalnia co najmniej:
  • 10 pracowników, gdy zatrudnia mniej niż 100 osób,
  • 10 procent załogi, gdy w firmie pracuje co najmniej 100 osób, ale mniej niż 300,
  • 30 pracowników, gdy zakład zatrudnia co najmniej 300 osób.
Pracodawca nie musi wypowiedzieć ci umowy – może rozstać się z tobą na zasadzie porozumienia stron. Ważne, aby taka propozycja wyszła od niego.
Prawo do odprawy przysługuje wszystkim zwalnianym w ramach zwolnień grupowych.
Wysokość świadczenia zależy od twojego stażu pracy w tym zakładzie, który dokonuje zwolnień. Odprawa przysługuje w wysokości:
  • jednomiesięcznego wynagrodzenia, gdy pracowałaś tam krócej niż 2 lata,
  • dwumiesięcznej pensji, jeśli byłaś zatrudniona co najmniej 2 lata, ale nie dłużej niż 8 lat,
  • trzymiesięcznych zarobków, jeżeli twój staż pracy w tym zakładzie był dłuższy niż 8 lat.
Uwzględnia się wszystkie okresy pracy w danej firmie. A zatem, nawet jeśli byłaś tam zatrudniona przed dziesięcioma laty, ten okres też będzie doliczony do Twojej odprawy.
Gdy pracowałaś w niepełnym wymiarze czasu (np. na pół etatu), twoja odprawa będzie wyliczona na tych samych zasadach, co innym pracownikom (pod uwagę brany jest taki sam czas zatrudnienia, jak osobom na pełnych etatach, i twoje zarobki).
Wysokość odprawy nie może przekraczać 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu rozwiązania umowy (dziś wynosi ono 1126 zł brutto, a zatem maksymalna odprawa to 16 890 zł minus podatek).

Kiedy należy się odprawa przy zwolnieniach indywidualnych?

Bywa, że choć firma zwalnia tylko jednego pracownika, także musi wypłacić odprawę. Ma to miejsce wówczas, gdy przyczyna rozwiązania umowy o pracę leży po stronie pracodawcy (np. likwidacja stanowiska), a zakład zatrudnia ponad 20 osób. I w tym wypadku stosowana jest tzw. ustawa o zwolnieniach grupowych.

Publikacja:
Redaktor: Kuchnia, Dom
Oceń 4,28 / 69 głosów
Wyślij znajomym Wyślij znajomym
Drukuj Drukuj
Redakcja poleca
Wypowiedz się!
Nick:
Opinia: