Zostań idealną partnerką

Zostań idealną partnerką
Recepta na idealny związek interesuje bardzo wiele osób. Gotowa instrukcja rozwiązałaby problemy w wielu związkach. W każdych relacjach zdarzają się konflikty, sprzeczki, nieporozumienia. Co zatem zrobić, aby być idealna partnerką, nie prowokować konfliktów, jedynie je łagodzić i rozwiązywać?
/ 22.06.2010 10:28
Zostań idealną partnerką

Każdy z nas posiada określony system wartości oraz indywidualne potrzeby. Wynika to z osobowości, temperamentu, wychowania, środowiska, w którym wzrastaliśmy itp. Najlepiej jeśli te potrzeby są spójne z wartościami jakie reprezentuje partner, wówczas jest większe prawdopodobieństwo, że nie będzie na tym tle konfliktów.

Aby sprostać wyzwaniom, jakie niesie za sobą bycie idealną partnerką, należy wziąć pod uwagę wszystkie cechy charakteru, osobowości, temperamentu, których oczekuje nie tylko mężczyzna, lecz również społeczeństwo. Oczekiwania społeczne w tym zakresie są dość duże i często zdarza się, że kobiety się przed nimi buntują.

Wymagania wobec kobiet wynikają ze stereotypów płci, czyli określonych zadań życiowych przypisanych ludziom. Od kobiet oczekuję się przede wszystkim, aby pełniły rolę matki oraz żony. Wiąże się z tym wiele cech, które są bardzo pożądane. Z pewnością są to wszystkie kompetencje społeczne wspomagające kontakt z innymi ludźmi oraz opiekę nad nimi. Można tutaj zaliczyć dużą odporność na stres, łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, zdolność do konstruktywnego rozwiązywania konfliktów oraz łagodzenie nieporozumień międzyludzkich.

Niezwykle istotne są wszystkie umiejętności związane z funkcją opiekuńczo-usługową, czyli cierpliwość, łagodność, wyrozumiałość, odpowiedzialność, zdolność do łatwego odczytywania emocji oraz skuteczność w działaniu. Kobieta dążąca do perfekcji w relacjach ze swoim partnerem powinna zatem wykazać się większością z tych cech, ponieważ często jego oczekiwania są bardzo podobne.

Jednak każda osoba posiada również wady, które są nieodłącznym elementem funkcjonowania społecznego. Zadaniem idealnej partnerki nie jest walka ze słabościami swojego mężczyzny, lecz próba zmiany – jeśli jest to możliwe lub akceptacja, gdy wada jest niemożliwa do zniwelowania. Wymaga to ogromniej świadomości siebie i swoich zasobów po to, aby móc wykorzystać jak najlepiej wszystkie pozytywne cechy, które posiadają partnerzy, natomiast zredukowanie do minimum szansy na rozwój konfliktów spowodowanych prze wady.

Zobacz też : Na co faceci zwracają uwagę

Bycie idealną partnerką często wiąże się z nadmiernym wyrzeczeniem, wysiłkiem ze strony kobiety. Jest to spowodowane przeciążeniem fizyczny i psychicznym w przypadku godzenia obowiązków domowych oraz zawodowych. Jednak kobieta świadoma, asertywna potrafi otwarcie mówić o swoich potrzebach, jeśli wszystko wskazuje na to, że nie są one zaspokojone.

Każda z nas dąży do ideału i jest to bardzo pożądane, aby mieć cel i plany wobec otoczenia i siebie. Jednak należy również pamiętać, że niemożliwym jest spełnić oczekiwania wszystkich tj. męża, dzieci, rodziców, przyjaciół, znajomych, kolegów z pracy itp.

Najważniejsze, aby w tym dążeniu do perfekcjonizmu żyć zgodnie z własnymi przekonaniami.

Zobacz też : Być kochaną

Redakcja poleca

REKLAMA