Osoby chore na stwardnienie rozsiane nie powinny rezygnować z życia seksualnego/ fot. Shutterstock

Jakie są oczekiwania społeczne wobec kobiet?

Zawsze jest tak, że w odniesieniu do określonych osób czy ról społeczeństwo ma pewne oczekiwania. Wynika to często ze stereotypów, które utrwalane są przez lata i przekazywane z pokolenia na pokolenie.
/ 22.06.2010 15:33
Osoby chore na stwardnienie rozsiane nie powinny rezygnować z życia seksualnego/ fot. Shutterstock

Stereotypy

Tym samym stereotypy traktowane są jako norma, jako stały wyznacznik cech poszczególnych ról społecznych. Takie oczekiwania są również skierowane do kobiet. Wszyscy potrafimy dość jasno określić, jakie cechy powinna posiadać każda kobieta.

Od najmłodszych lat małym dziewczynkom zwraca się uwagę na to, jakie cechy charakteru są pożądane w funkcjonowaniu społecznym. Te wskaźniki to: zdolność empatii, umiejętność współpracy z innymi, konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, nawiązywania i utrzymywania pozytywnych relacji interpersonalnych. Wszystkie te umiejętności są mocno skoncentrowane na preferencje opiekuńczo-usługowe.

Ogólnie uznaje się, że kobiety lepiej radzą sobie w charakterze opiekuna nad innymi ludźmi oraz nad wszystkimi czynnościami osób pozostających w najbliższym środowisku osobistym oraz zawodowym.

Kobieta - żona, kobieta - matka

Biorąc pod uwagę wszystkie te cechy, dość jednoznacznie oczekuje się od kobiet, iż jako dorosłe osoby, będą pełniły funkcję matki oraz żony. Są one odpowiedzialne za zapewnienie dzieciom więzi emocjonalnej, nauczenie ich kompetencji społecznych oraz dbanie o pozytywne relacje w rodzinie. Od żony często wymaga się wykonywania czynności uznawanych za kobiece – prowadzenie domu tj. gotowanie, pranie, sprzątanie, prasowanie itp.

W środowisku zawodowym również oczekuje się od kobiet wykorzystania wielu cech, które wynikają z ich natury. Pracodawcy chętnie zatrudniają kobiety, jeśli zależy im na pracy zespołowej, elastyczności, kreatywności.

Zobacz też : Samotna matka

We współczesnym społeczeństwie istnieje dość wyraźnie próba walki z tymi stereotypami. Kobiety coraz chętniej podejmują aktywność typowo męską, nie tylko w formie swoich zainteresowań, lecz również w pracy zawodowej. Mężczyźni natomiast coraz częściej włączają się w prace domowe, jednak należy zaznaczyć, że są to raczej osoby młode, które wchodzą w związki na zasadzie partnerskich relacji.

Mimo przełamywania pewnych stereotypów można jednak zauważyć, że wiele kobiet spełnia te oczekiwania społeczne oraz z przyjemnością wypełnia swe role. Nie są to bowiem reguły ustalone przez jedną, konkretną osobę, natomiast wynikają z obserwacji kobiet na przestrzeni wielu lat.

Zobacz też : Utrzymać rodzinę