Podtrzymywanie więzi z kobietami to niełatwe zadanie!

Naucz się porozumiewać z partnerem

Jak porozumiewać się z parterem? Jak kłócić się i rozmawiać, aby nasze rozmowy były konstruktywne i wnosiły pozytywne emocje do naszego życia?
Podtrzymywanie więzi z kobietami to niełatwe zadanie!

"O co Ci chodzi?" - to pytanie niezliczone razy pada w kłótniach. Niestety zazwyczaj, choć nie zawsze, zadawane jest przez mężczyzn. Z racji tego, że kobiety mają większą swobodę, ale też potrzebę rozmowy o związku, to one częściej wychodzą z inicjatywą, gdy coś jest „nie tak”. A kiedy coś jest „nie tak”? Odpowiedzi na to pytanie jest tyle, ile związków.

Często źródłem problemów jest brak dobrej komunikacji między partnerami. Na początku, kiedy się poznajemy, zasady wymiany uczuć i opinii, choć niepisane, wydają się być jasne. Niestety z upływem czasu, zmianami w życiu partnerów, i właśnie, z braku komunikacji, zasady powinny ulec zmianie.

To, czy akceptujemy pewne zachowania partnera, czy odpowiada nam rola, którą piastujemy w związku, czy wiem co partner myśli o np. zdradzie, powinno być na bieżąco ustalane. Brzmi to nieco mechanicznie, ale na szczęście jest kilka reguł, które pomagają nam przedrzeć się przez meandry dobrej komunikacji.

1. Mów za siebie – nie w imieniu rodziców, przyjaciół, czy jakiejś doktryny. Twoje zdanie, jest tylko Twoim. Nie używaj: „niektórzy”, „wszyscy”, „nikt” czy „ktoś”. Używaj formy „Ja”, „moim zdaniem”, „według mnie”, „czuję..”, „myślę, że..”itd.

2. Opisuj sytuacje obiektywnie; nie osądzaj subiektywnie – osobiste osądy mogą zniekształcić poprawność Twoich opisów. Tzn. koncentruj się raczej na zachowaniu czy opinii, o której dyskutujecie, a nie na intencjach, które wg Ciebie przyświecały tej osobie, co rzadko można zweryfikować.

Nie jesteś wróżką czy telepatą. Nie wiesz, kto o czym myśli. Kiedy koncentrujesz się na omawianiu czyichś zachowań, bądź zwięzły/ zwięzła, nie powtarzaj się i unikaj sarkazmu.

3. Koncentruj się na relacji – Twoje opinie dotyczące waszej relacji są niezmiernie ważne dla partnera/ partnerki. Nie komentuj osoby, ale mów o Twoim stosunku do niej/ do niego, o roli jaką druga osoba odgrywa w relacji.

4. Zwracaj uwagę na różne perspektywy – zbyt często postrzegamy związek tylko własnymi oczami, przez co tracimy umiejętność widzenia tych samych sytuacji z perspektywy drugiej osoby. Zmęczenie, stres, frustracja czy lęk mogą rzucać cień na to w jaki sposób odbieramy otoczenie.

Inna perspektywa = inna interpretacja.

5. Szacunek – toleruj odmienność opinii partnera/ partnerki. Nie wypominaj niedoskonałości. Pamiętaj! Sam nie jesteś chodzącym ideałem.

6. Nie przerywaj, gdy druga osoba mówi. Ustalcie między sobą – „jak skończę, będzie Twoja kolej”.

7. Nie zmieniaj tematu, kiedy pojawią się trudności czy wyzwania. 

Zobacz też : Jak zapanować nad emocjami

8. Jasno wyraź, co Cię denerwuje, co cię przygnębia, co cię frustruje.

9. Nie powtarzaj się!

10. Kiedy udało wam się dojść do porozumienia w jakiejś kwestii, wyraź swoją wdzięczność.

Oczywiście, od teorii do praktyki daleka droga. Ale - „praktyka czyni mistrza”!

Zobacz też : Pozbądź się lęku przed zmianami

Więcej informacji : Przystań Psychologiczna