Coraz więcej osób znajduje swoje drugie połowy w Internecie/ fot. Shuerstock

Jak budować głębokie relacje?

Ludzie są bardzo różni i często nawet z najbliższymi osobami trudno jest nam dojść do porozumienia. Na to nakłada się jeszcze wiele czynników, które zakłócają wzajemne zrozumienie, jak np: uprzedzenia, zahamowania, negatywne emocje. Zatem jak budować głębokie relacje?
/ 20.09.2010 09:02
Coraz więcej osób znajduje swoje drugie połowy w Internecie/ fot. Shuerstock

Na szczęście są też pewne fakty i prawidłowości psychologiczne, które nas do siebie zbliżają. Po uświadomieniu sobie ich wagi i uniwersalności stajemy się bardziej otwarci na innych i mamy szansę na budowanie głębszych i bardziej satysfakcjonujących relacji.

Jedną z najważniejszych a jednocześnie najbardziej oczywistych rzeczy jest to, że ta druga osoba ma równie duże kłopoty z wyrażeniem swoich odczuć, myśli i czasem czuje się tak samo samotna i niezrozumiana jak my. Taka jest po prostu nasza ludzka kondycja.

Co jeszcze nas łączy?

Potrzeby duchowe i szukanie sensu życia

Nieodłącznym elementem ludzkiego istnienia jest szukanie sensu życia, a więc własnego sposobu realizacji naszych potrzeb. Każdy dąży do jakiegoś dobra. Niestety, z powodu obaw lub niedostatku świadomości, możemy na tej drodze zbłądzić. Wtedy jesteśmy nieszczęśliwi.

Ważne jest zatem, by jak najlepiej poznać siebie i wiedzieć czego tak naprawdę chcemy. Wspieranie się nawzajem w odkrywaniu i realizowaniu tych potrzeb powoduje, że lepiej się rozumiemy.

Potrzeby emocjonalne

Potrzeba kochania i bycia kochanym, akceptacji, bezpieczeństwa - każdy w różnym stopniu je odczuwa i warto znać indywidualne preferencje i mechanizmy funkcjonowania tych emocji. Cenna jest też wiedza na temat ich negatywnych odpowiedników, czyli gniewu, agresji, lęku.

Perspektywa śmierci

Żyjemy ze świadomością skończoności życia. Rodzi to rozmaite myśli i emocje, które u drugiej osoby są z pewnością w pewnym stopniu podobne jak u nas.

Zobacz też : Czy boisz się starzenia?

Niepowtarzalność zdarzeń

Wiąże się to z punktem poprzednim. Świadomość, że każda chwila jest jedyna, daje ludzkiemu życiu absolutną wyjątkowość. Wspólne doświadczanie i przeżywanie tej niepowtarzalności sprawia, że stajemy się sobie bliżsi.

Obawy i lęk przed przyszłością

Bardzo często się czegoś obawiamy, choroby, utraty pracy. Męczy nas niepewność przyszłości, której nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Choć niektórzy lepiej radzą sobie z tą sytuacją, nikt nie może wiedzieć, co go spotka następnego dnia.

Zobacz też : Opanuj swój stres

Zrozumienie przeszłości

Na nasze dorosłe życie ogromny wpływ ma dzieciństwo, a przede wszystkim to, kim są i jak nas wychowywali rodzice. Zrozumienie pozytywnych i negatywnych konsekwencji z tym związanych jest często kluczowe, by pewnych błędów nie powtarzać i wyrwać się z blokujących nas schematów.

A ponieważ każdy w pewnym stopniu musi zmierzyć się z przeszłością, pomagając w tym sobie nawzajem, budujemy porozumienie, które pozwoli nam lepiej ze sobą żyć.