Inicjacja seksualna - coraz wcześniej

Inicjacja seksualna - coraz wcześniej
Czy istnieje jakiś odpowiedni wiek na inicjację seksualną? Być może dla Ciebie to lata, w których sam przeżyłeś pierwszy raz. W jakim wieku młodzież poznaje seks dzisiaj? Jak wygląda kwestia inicjacji seksualnej w odniesieniu do statystycznego, współczesnego nastolatka i jego rówieśnika sprzed ponad półwiecza?
/ 07.07.2016 12:56
Inicjacja seksualna - coraz wcześniej

Inicjacja seksualna - w jakim wieku?

Z badań przeprowadzonych przez Centrum Badania Opinii Społecznej na początku XXI wieku wynika, że już wówczas prawie połowa polskich uczniów ostatnich klas średnich miała pierwszy raz za sobą. Wyniki te wskazują, że średnim wiekiem rozpoczęcia współżycia seksualnego był 17.-19. rok życia. Obecnie, po upływie prawie dziesięciu lat od tamtego czasu należy wyraźnie podkreślić, że z roku na rok obserwuje się obniżanie wieku inicjacji seksualnej wśród młodzieży. Tendencje takie zauważa się nie tylko w naszym kraju, ale także na całym świecie.

Najnowsze dane donoszą, że w Polsce przed 15. rokiem życia, życie płciowe rozpoczęło 3 % dziewcząt i 10 % chłopców. W grupie 15- i 16-latków pierwszy stosunek przeżyło 13 % dziewcząt i 30 % chłopców, w grupie 17-latków pierwszy raz ma już za sobą 32 % dziewcząt i 46 % chłopców, natomiast w grupie 18-19-latków odsetek ten, dla obojga płci wzrasta do 51 %. W obecnej dobie za średni wiek pierwszych kontaktów seksualnych, w Polsce przyjmuje się 15 rok życia. Dla porównania, w Stanach Zjednoczonych, 46 % nastolatków w wieku 15.-18. lat ma już za sobą pierwszy kontakt seksualny, z czego aż 14% miało czterech lub więcej partnerów, a 25% miało kontakty seksualne pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.

Polecamy: Kiedy rozpocząć współżycie seksualne?

Owoce seksualnej rewolucji

Na obniżanie się wieku inicjacji seksualnej ma bez wątpienia wpływ wcześniejszy rozwój biologiczny dzieci i młodzieży, co przejawia się przede wszystkim w szybszym dojrzewaniu fizycznym. Rewolucja seksualna, która na przełomie lat 60. i 70. opanowała kraje zachodnie doprowadziła do rozluźnienia obyczajowości i przyczyniła się do zwiększenia swobody seksualnej oraz wygenerowania społeczeństwa bardziej liberalnego, „bardziej otwartego” na seks i wszystkie jego przejawy. Trend polegający na wcześniejszym przeżywaniu pierwszych kontaktów seksualnych napędzany jest pozytywną reklamą intymnej sfery życia i przekonaniem o zwiększeniu niezależności od świata dorosłych, którą zdaniem niektórych osiąga się tuż po pierwszym razie.

Należy także wskazać na związek wieku inicjacji seksualnej z poziomem wykształcenia i szeroko pojętymi problemami szkolnymi. Zależność ta przedstawia się następująco: im wyższe jest wykształcenie młodej osoby rozpoczynającej życie seksualne oraz jej rodziców, tym później występuje inicjacja.

Polecamy: Po co nam seks?

Miłość i seks...

W latach 40. i 50. ubiegłego wieku większość osób rozpoczynających życie seksualne miała 20 i więcej lat, a seks, szczególnie w przypadku dziewcząt związany był z zawarciem związku małżeńskiego, poprzedzonym kilkunastomiesięcznym okresem narzeczeństwa. Wśród dzisiejszych nastolatków, które potwierdziły, że mają za sobą inicjację seksualną, aż 27% przyznało się do stosunku z przygodnie poznaną osobą. Te zauważalne różnice tłumaczone są propagacją poglądu odrębności pomiędzy seksem, jako aktem seksualnym samym w sobie, a seksem jako przejawem i dopełnieniem miłości.

Redakcja poleca

REKLAMA