Po co nam seks?

Po co nam seks?
Czy zastanawiałeś się kiedyś, co oznacza dla Ciebie słowo „seks”? Dla większości z nas seks wiąże się z budowaniem i utrwalaniem relacji uczuciowej, która łączy dwoje kochających się ludzi. Jednak dla wielu osób ta intymna strefa życia człowieka wiąże się jedynie z odbyciem stosunku płciowego, często z nieznajomym, przypadkowo poznanym partnerem. Jak jest w Twoim przypadku?
/ 14.07.2010 17:08
Po co nam seks?

Potrzeba seksu

Stosunek płciowy jest nieodzowną częścią naszego istnienia. Seks od samego początku nas intryguje i rozwija, pozwalając zachować nam zdrowie psychiczne. A co najważniejsze, o ile podjęty jest w odpowiednim czasie, pozwala wprowadzić w nasze życie poczucie sensu.

Nastolatki, pytane o przyczyny podjęcia decyzji o inicjacji seksualnej, zwykle wymieniają wzajemne uczucia. Miłość jest zjawiskiem psychofizycznym, nic więc dziwnego, że seks jest jej integralną cielesną częścią. Zazwyczaj pierwszą formą aktywności seksualnej jest petting, czyli technika polegająca na pieszczotach całego ciała, bez pełnego stosunku płciowego. Stanowi ona formę przygotowania do właściwej inicjacji seksualnej. Młody człowiek oswaja się ze swoim ciałem, a także ciałem swojego partnera i uczy się przeżywania doznań erotycznych.

Czego oczekujemy od seksu?

Pierwszy akt erotyczny to w pewnym sensie moment kulminacyjny, doniosły, w związku z czym warto przeżyć go z odpowiednią osobą, do której ma się pełne zaufanie. Przez całe swoje młode życie otrzymujemy różne wzorce wynoszone z domu, a także środowiska. Pierwsze współżycie seksualne jest często utożsamiane z wzięciem na siebie odpowiedzialności. To czas, w którym czujemy się już w pełni odpowiedzialni za siebie i gotowi, aby wkroczyć w dorosłe życie. Podczas seksu, w sensie fizycznym i psychicznym łączymy się z naszym partnerem, a więc wkraczamy także w jego świat. Dostarczamy doznań drugiej osobie, sami oczekując od niej przyjemności.

Czytaj też: Co to jest oziębłość seksualna?

W tym miejscu po raz kolejny warto się zastanowić czy nasz potencjalny partner seksualny jest tą osobą, z którą chcemy przeżywać te erotyczne emocje? Podczas współżycia pomiędzy dwojgiem ludzi rodzi się szczególny rodzaj więzi, niemożliwej do zbudowania w żaden inny sposób. Potęguje się ich wzajemna fascynacja sobą. Nic więc dziwnego, że relacja między dwojgiem ludzi się pogłębia. Pamiętajmy jednak, że seks, nawet ten pierwszy zawsze niesie ze sobą ryzyko potencjalnej ciąży. O ile w seksie małżeńskim poczęcie nowej istoty jest uzasadnione i wyczekiwane, co więcej stanowi swojego rodzaju dopełnienie związku, o tyle w seksie nastolatków wiąże się z problemami i niekiedy oznacza rezygnację z dotychczasowego życia.

Polecamy: Zaburzenia orientacji seksualnej

Współżycie, o ile podjęte jest w odpowiednim czasie i z odpowiednią osobą dostarcza przeżyć i doznań, których nie można wyrazić słowami, daje poczucie szczęścia, spełnienia. Seks wpływa na to jak się widzimy. Stajemy się pewniejsi siebie, a na świat patrzymy bardziej optymistycznie. Osoby, które wiodą udane życie seksualne, są bardziej zadowolone z życia, są cieplejsze i otwarte, a psychicznie są po prostu silniejsze.

Redakcja poleca

REKLAMA