Czym jest homofobia?

Czym jest homofobia?

Każda zmiana obyczajowa w społeczeństwie wywołuje skrajne reakcje – od pełnego poparcia przez nieufność do pełnego sprzeciwu włącznie. Homoseksualizm nie jest nowością, ale jego akceptacja społeczna już tak. Związki homoseksualne istniały zawsze jednak dopiero od niedawna mówi się o nich otwarcie.
/ 15.07.2010 20:25
Czym jest homofobia?

Związki homoseksualne to bieżący temat, o którym teraz dużo się mówi. W niektórych krajach są one uznawane prawie na równi ze związkami osób przeciwnych płci. Sytuacja taka jest przez jednych akceptowana i uznawana za normę, inne osoby uważają homoseksualizm za coś nienormalnego, a układ mężczyzna – kobieta za jedynie słuszny. Tych drugich nazywamy homofobami, a samo zjawisko nietolerancji, a nawet czasami nienawiści wobec osób związanych z osobami tej samej płci – homofobią.

O homofobii słów kilka...

Homofobia to postawa społeczna. Jest odpowiedzią niektórych ludzi na zjawisko homoseksualizmu. Charakteryzuje się skrajną nietolerancją, nienawiścią i wrogością wobec homoseksualistów. Jest to pewien rodzaj dyskryminacji ze względu na orientację seksualną. Jest to nie tylko zjawisko antyspołeczne, ale także rodzaj zaburzenia lękowego – homofob panicznie boi się jakiegokolwiek kontaktu z homoseksualistami. Jednak jak na razie rozpoznanie u kogoś homofobii nie jest rozpoznaniem psychiatrycznym. Niektórzy lekarze postulują dodanie tego zaburzenia do listy zaburzeń psychicznych, jednak jak na razie nie figuruje ono w spisie chorób. Według niektórych ludzi, którzy nawet nie popierają tego sposobu myślenia pokutuje przekonanie, że zachowania takie są dozwolone w imię wolności słowa i myślenia. Ale są też tacy, którzy stawiają homofobię na równi z rasizmem czy antysemityzmem.

Czytaj też: Homoseksualizm - fakty i mity

Kto jest zwolennikiem?

Wielu specjalistów z dziedziny socjologii uważa że termin homofobia jest nadużywany. „Fobia” oznacza lęk, w związku z tym każde zachowanie charakteryzujące się jedynie niechęcią wobec homoseksualistów nie powinno być nazywane w ten sposób. W społeczeństwie utarło się używanie terminu homofobia w sytuacji skrajnie negatywnych reakcji wobec homoseksualistów. Badania wykazały, że większość osób z nastawieniem homofobicznym to osoby, które tak na prawdę nigdy osobiście nie poznały żadnego geja i lesbijki. Postawa taka jest też charakterystyczna dla osób bardzo konserwatywnych, które uważają, że tylko ideologie i tradycje, które istnieją w społeczeństwie od dawna są jedynie słuszne, są przeciwni wszelkim nowościom i zmianom. Homofobia występuje także częściej wśród osób starszych a także słabiej wykształconych. Homofobia może także być jednym z objawów psychozy.

Czytaj też: Czy homoseksualizm to choroba?

Homofobia to skrajna nietolerancja. Postawa taka uderza w prawo gejów i lesbijek do decydowania co do swoich preferencji seksualnych, a także jeszcze bardziej utrudnia akceptację społeczną i normalne funkcjonowanie homoseksualistów w społeczeństwie. Homofobia powinna być postawą potępianą, ale niestety często jest wręcz przeciwnie. Duża część społeczeństwa, a także często wspólnoty religijne nadal nie tolerują związków homoseksualnych. Trzeba się jednak może zastanowić czy często brak akceptacji nie jest spowodowany niewiedzą.