Zapamiętaj! Bielizna dość szybko się zużywa i niszczy. Należy ją wymieniać średnio co 6 miesięcy, maksymalnie 2 lata.

Aż 80% kobiet godzi się ze swoją biseksualnością

Aż 80% kobiet biseksualnych pogodziło się ze swoją orientacją. Oznacza to, że wyjawiły one ten fakt rodzinie oraz najbliższemu otoczeniu. Ich deklaracja była niezależna od ich życia seksualnego. To naprawdę niespotykany procent wśród osób o innej orientacji niż heteroseksualna.
/ 16.07.2010 18:49
Zapamiętaj! Bielizna dość szybko się zużywa i niszczy. Należy ją wymieniać średnio co 6 miesięcy, maksymalnie 2 lata.

A wśród mężczyzn?

Wiemy, że w przypadku zarówno biseksualnych mężczyzn, jak i homoseksualistów odsetek ten jest znacznie mniejszy. Mniej niż 20% biseksualnych mężczyzn przyznało się przed żoną lub przyjaciółką do swojej orientacji seksualnej.

Eksperci o biseksualistach

Dane pochodzą z pracy czołowych badaczy zjawiska biseksualizmu w Stanach Zjednoczonych: P.J. Snydera, J. Weinricha, R. Pillarda. Z ich badań wynika ponadto, że ponad 50% biseksualnych kobiet, żyje w związkach małżeńskich. Oznacza to, że mężowie są świadomi orientacji swoich partnerek. Co więcej, twierdzą one, że wyjawienie tej informacji nie tylko nie zaszkodziło, ale jeszcze wzmocniło więź pomiędzy partnerami. Tak jest w USA, które niestety wyprzedzają Polskę o wiele lat w kwestii społecznej akceptacji. W naszym kraju mało kobiet biseksualnych decyduje się na przyznanie się do swojej orientacji przed mężami i rodziną. Najwcześniej dowiadują się bliskie przyjaciółki, wśród których najłatwiej mogą znaleźć zrozumienie.

Mimo wszystko kobietom biseksualnym łatwiej znaleźć się we współczesnym świecie. W krajach zachodnich i USA występuje zjawisko cichej aprobaty społecznej (szczególnie wśród mężczyzn) dla lesbijek, a tym bardziej „bi”. Mężczyźni są bardziej niepewni swojej tożsamości płciowej. „Prawdziwy” facet jest pewny swojej męskości wyrażonej przez twardy heteroseksualizm. Pociąg do tej samej płci od razu kojarzony jest ze stereotypem zniewieściałego geja, „niepełnego” mężczyzny.

Dowiedz się więcej: Czy wszyscy biseksualiści są tacy sami?

Wciąż nie poznane zostały wzorce zachowania biseksualnego wśród kobiet. Wiadomo jedynie, że mechanizm wykształcania się pociągu do tej samej płci wśród kobiet jest inny niż wśród mężczyzn. Wiele źródeł podaje podobny schemat odnajdywania swojej tożsamości płciowej wśród kobiet. Zazwyczaj pierwsze doświadczenia seksualne ograniczają się tylko do mężczyzn. Dopiero wiele lat później (nierzadko już po zamążpójściu) zaczynają dostrzegać u siebie pociąg do innych kobiet. Wydaje się, że stereotyp dwóch przyjaciółek, które w otoczeniu wzajemnej bliskości zaczynają fascynować się swoim ciałem, niesie ziarno prawdy.

Ogromne znaczenie ma wpływ kulturowy. Wiemy, że odsetek kobiet pochodzenia latynoskiego i Afro-Amerykanek, które przyznają się do kontaktów biseksualnych jest znacznie większy niż w innych populacjach.

Polecamy: Kobiecy orgazm

Mężczyźni, choć nie uzewnętrzniają swoich preferencji i późno uświadamiają najbliższe otoczenie co do swojej orientacji, bardzo wcześnie odkrywają w sobie skłonności biseksualne. Dlatego większość z nich wchodząc w związki małżeńskie jest świadoma jednoczesnego pociągu do płci męskiej i podejmuje decyzję zatajenia tego przed żonami.