świadectwo pracy

świadectwo pracy
Dokument, który pracownik otrzymuje od pracodawcy po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy o pracę. Świadectwo pracy powinno zawierać: okres zatrudnienia, stanowisko, wymiar etatu, tryb rozwiązania lub okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy. Pismo powinno być wydane ostatniego dnia pracy.

Redakcja poleca

REKLAMA