gospodarka

Gospodarka
wszystkie przejawy działalności gospodarczej, czyli wytwarzanie dóbr i usług na danym obszarze. Celem funkcjonowania gospodarki jest zaspokojenie potrzeb ludzi. Wyróżniamy gospodarkę światową, krajową i regionalną. Podmiotami gospodarki, czy konsumentami dóbr i usług, są gospodarstwa domowe.

Najlepsze Promocje i Wyprzedaże

REKLAMA