Filmowy aktor(aktorka)

tęsknota za czymś nieosiągalnym