Przygotowanie do przyjęcia sakramentu

Pierwsza Komunia Święta
Przyjęcie sakramentu powinno być przede wszystkim przeżyciem duchowym, w tym celu parafia, w której dziecko przyjmie po raz pierwszy ciało Chrystusa, czyni w tym kierunku szereg przygotowań. Kościół odpowiedzialny za przygotowanie uroczystości już kilka miesięcy wstecz opracowuje szczegółowy plan.
/ 20.03.2009 09:58
Pierwsza Komunia Święta

Pierwsza Komunia Święta jest wyjątkowym wydarzeniem w życiu dziecka i całej jego rodziny. Dziecko staje się bowiem pełnoprawnym członkiem kościelnej wspólnoty.

Najważniejsze jest, by dziecko potraktowało sakrament jako przeżycie duchowe, dlatego niektóre parafie ustalają jednakowe stroje zarówno dla chłopców jak i dziewczynek, tak by wkroczenie do wspólnoty nie zamieniło się w rewię mody.

To, co każde dziecko wiedzieć powinno

Zanim dziecko przystąpi do sakramentu musi się nauczyć nie tylko przebiegu samej uroczystości. Niezbędne jest również, by poznało podstawowe modlitwy. Uczy się m.in. Aktu wiary, nadziei, miłości i żalu, Składu apostolskiego, Pięciu praw kościelnych, Siedmiu grzechów głównych itd. Dochodzą do tego również pieśni. Dziecko zalicza każdą z wymienionych modlitw na lekcjach katechezy. Zaliczenie przybiera formę odpowiedzi ustnej bądź pisemnej. Znajomość modlitw i pieśni kościelnych to warunek przyjęcia Eucharystii.

Mimo, że są one powtarzane i ćwiczone, zarówno na katechezie, jak i na próbach kościelnych, przygotowania do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej nie mogą się obejść bez pomocy rodziców. Ich zadaniem jest pomoc w przyswojeniu tekstów – im pewniej dziecko będzie się czuło z materiałem, łatwiej będzie mu opanować stres i lęk przed samą ceremonią.

Wsparcie

Dziewięciolatek, który staje u progu Pierwszej Komunii Świętej musi zmierzyć się z niemałym stresem. Emocje będą towarzyszyły dziecku w czasie uroczystości, zapewne nie da się wyeliminować stresu całkowicie. Zadaniem rodziców jest zmniejszenie go. Dzięki rozmowie o uroczystości, o jej przebiegu, a przede wszystkim o jej wadze pozwoli opanować strach, choćby w minimalnym stopniu. Systematyczne powtarzanie modlitw i pieśni to lepsze opanowanie materiału, a tym samym większa pewność siebie naszego dziecka.

Rodzice muszą pamiętać, że to z jakim nastawieniem dziecko przyjmie hostię, w dużej mierze zależy od nich. Ważne, by sobie sami odpowiedzieli na pytanie, co chcieliby przekazać dziecku w tak ważnym dla niego dniu.

Redakcja poleca

REKLAMA