niedziela palmowa 2022 fot. Adobe Stock, Renata

Kiedy wypada Niedziela Palmowa w 2022? Zwyczaje i tradycje Niedzieli Palmowej

Niedziela Palmowa 2022 wypada 10 kwietnia. W tym dniu przynosimy do kościołów palmy wielkanocne. W wielu parafiach odbywają się specjalne procesje, które mają upamiętnić wjazd Jezusa na osiołku do Jerozolimy, gdy dzieci witały go gałązkami i radosnymi okrzykami. W niektórych miejscowościach odbywają się też konkursy na najpiękniejszą palmę wielkanocną.
Weronika Kwaśniak / 31.03.2022 05:37
niedziela palmowa 2022 fot. Adobe Stock, Renata

Niedziela Palmowa, podobnie jak Niedziela Wielkanocna, jest świętem ruchomym. Wypada na tydzień przed świętami wielkanocnymi. Święto jest pamiątką wjazdu Jezusa do Jerozolimy. Zgodnie z przekazem biblijnym, Jezus wjeżdżał do Jerozolimy na osiołku, a tłumy, które wyszły mu na przywitanie, machały do niego gałązkami, krzycząc: "Hosanna! Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie. Błogosławione królestwo ojca naszego Dawida, które przychodzi. Hosanna na wysokościach!".

Spis treści:

  1. Niedziela Palmowa w Piśmie Świętym
  2. Tradycje Niedzieli Palmowej
  3. Najsłynniejsze palmy wielkanocne
  4. Co zrobić z palmą po Niedzieli Palmowej?

Niedziela Palmowa w Piśmie Świętym

Gdy się przybliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betfage na Górze Oliwnej, wtedy Jezus posłał swoich uczniów i rzekł im: "Idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz znajdziecie oślicę uwiązaną i źrebię z nią. Odwiążcie je i przyprowadźcie do Mnie. A gdyby wam kto co mówił, powiecie: Pan ich potrzebuje, a zaraz je puści".
Stało się to, żeby się spełniło słowo proroka: Powiedzcie Córze Syjońskiej: Oto Król twój przychodzi do ciebie łagodny, siedzący na osiołku, źrebięciu oślicy. Uczniowie poszli i uczynili, jak im Jezus polecił. Przyprowadzili oślicę i źrebię i położyli na nie swe płaszcze, a On usiadł na nich.
A ogromny tłum słał swe płaszcze na drodze, inni obcinali gałązki z drzew i ścielili na drodze. A tłumy, które Go poprzedzały i które szły za Nim, wołały głośno: "Hosanna Synowi Dawida. Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie. Hosanna na wysokościach".
Gdy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto, i pytano: "Kto to jest?" A tłumy odpowiadały: "To jest prorok Jezus z Nazaretu w Galilei".
(Mt 21,1-11)

Tradycje związane z Niedzielą Palmową

Dziś przyjęło się, że na tydzień przed Wielkanocą wierni gromadzą się w kościele z palmami wielkanocnymi, które następnie są święcone przez duchownego. Mają zapewnić szczęście i błogosławieństwo. Początkowo polskie palmy były wiązankami gałęzi wierzby z pąkami i baziami. Wierzba w ludowej tradycji symbolizowała nowe życie, odradzający się kosmos, a także wiosnę.

Palmie od zawsze przypisywano nadludzkie właściwości. To dlatego dawniej w polskich domach po powrocie z Kościoła ludność połykała bazie, które miały zapewnić zdrowie. Poświęcone palmy wtykano też w okno w czasie burzy, wierząc, że ochronią dom przed piorunem, wiatrem i deszczem. Rolnicy wykorzystywali bazie z palmy w czasie wiosennego siewu zbóż i ziemniaków, co miało zapewnić obfite plony.

Niektórzy mieszkańcy wsi uderzali gałązkami palmy w dobytek, wierząc, że dzięki temu krowy będą bardziej dojne, a konie silne i zdrowe. Z czasem gałązki z wierzby zaczęły być coraz bardziej ozdobne, do tego stopnia, że dziś w wielu miejscach w Polsce przypominają prawdziwe dzieła sztuki. Obecnie palma jest symbolem Wielkanocy, dekoracją i świąteczną ozdobą. W 2022 Niedzielę Palmową świętujemy 10 kwietnia.

Najsłynniejsze palmy wielkanocne

Najsłynniejsze polskie palmy to:

  • palma kurpiowska,
  • palma góralska,
  • palma wileńska.

Kurpiowskie palmy są bogato zdobione, najczęściej wrzosem, bukszpanem, kwiatami, bibułą i wstążką. To właśnie na Kurpiach w miejscowości Łyse odbywa się coroczny pokaz najpiękniejszych palm. Kolejną słynną palmą jest palma góralska. Wykonana jest z wikliny, a jej wierzchołek stanowią kwiaty zrobione z bibuły oraz wstążek. Palma wileńska wykonana jest z mchów i suszonych kwiatów.

 

#niedzielapalmowa #kurpie #domingoderamos #palmakurpiowska #łyse

Post udostępniony przez kpiorko (@kpiorko)

Co zrobić z palmą po Niedzieli Palmowej?

Poświęconą palmę wielu traktuje jak piękną dekorację świąteczną. Dawniej wierzono, że jeśli palmę umieści się w oknie domu, to zapewni to szczęście i ochroni przed burzami. Dziś palmy pięknie komponują się z wielkanocnymi dekoracjami.

Należy pamiętać, że stare palmy przynosi się do Kościoła, gdzie są palone, a popiół, który z nich powstaje, służy do posypywania głów wiernych w Środę Popielcową. Palmy najczęściej pali się w ostatnią niedzielę karnawału (lub w innym terminie, który wyznaczy parafia). 

Artykuł powstał na podstawie tekstu Małgorzaty Góreckiej-Kosmali. Pierwotnie został opublikowany 04.04.2017

Czytaj także:
Wielki Czwartek
Wielki Piątek
Wielka Sobota