niedziela palmowa fot. Adobe Stock

Niedziela Palmowa 2021 - kiedy wypada? Tradycje i zwyczaje

Niedziela Palmowa 2021 wypada 28 marca. W tym dniu przynosimy do kościołów palmy wielkanocne. W wielu parafiach odbywają się specjalne procesje.
niedziela palmowa fot. Adobe Stock

Niedziela Palmowa, podobnie jak Niedziela Wielkanocna, jest świętem ruchomym. Wypada na tydzień przed świętami wielkanocnymi. Święto jest pamiątką wjazdu Jezusa do Jerozolimy.

Zgodnie z przekazem biblijnym, Jezus wjeżdżał do Jerozolimy na osiołku, a tłumy, które wyszły mu na przywitanie, machały do niego gałązkami, krzycząc: "Hosanna! Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie. Błogosławione królestwo ojca naszego Dawida, które przychodzi. Hosanna na wysokościach!"

Niedziela Palmowa w Piśmie Świętym

Gdy się przybliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betfage na Górze Oliwnej, wtedy Jezus posłał swoich uczniów i rzekł im: "Idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz znajdziecie oślicę uwiązaną i źrebię z nią. Odwiążcie je i przyprowadźcie do Mnie. A gdyby wam kto co mówił, powiecie: Pan ich potrzebuje, a zaraz je puści".
Stało się to, żeby się spełniło słowo proroka: Powiedzcie Córze Syjońskiej: Oto Król twój przychodzi do ciebie łagodny, siedzący na osiołku, źrebięciu oślicy. Uczniowie poszli i uczynili, jak im Jezus polecił. Przyprowadzili oślicę i źrebię i położyli na nie swe płaszcze, a On usiadł na nich.
A ogromny tłum słał swe płaszcze na drodze, inni obcinali gałązki z drzew i ścielili na drodze. A tłumy, które Go poprzedzały i które szły za Nim, wołały głośno: "Hosanna Synowi Dawida. Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie. Hosanna na wysokościach".
Gdy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto, i pytano: "Kto to jest?" A tłumy odpowiadały: "To jest prorok Jezus z Nazaretu w Galilei".
(Mt 21,1-11)

Tradycje związane z Niedzielą Palmową

Dziś przyjęło się, że na tydzień przed Wielkanocą wierni gromadzą się w kościele z palmami, które następnie są święcone przez duchownego. Mają zapewnić szczęście i błogosławieństwo. Początkowo polskie palmy były wiązankami gałęzi wierzby z pąkami i baziami. Wierzba w ludowej tradycji symbolizowała nowe życie, odradzający się kosmos, a także wiosnę.

Palmie od zawsze przypisywano nadludzkie właściwości. To dlatego dawniej w polskich domach po powrocie z Kościoła ludność połykała bazie, które miały zapewnić zdrowie. Poświęcone palmy wtykano też w okno w czasie burzy, wierząc, że ochronią dom przed piorunem, wiatrem i deszczem. Rolnicy wykorzystywali bazie z palmy w czasie wiosennego siewu zbóż i ziemniaków, co miało zapewnić obfite plony.

Niektórzy mieszkańcy wsi uderzali gałązkami palmy w dobytek, wierząc, że dzięki temu krowy będą bardziej dojne, a konie silne i zdrowe. Z czasem gałązki z wierzby zaczęły być coraz bardziej ozdobne, do tego stopnia, że dziś w wielu miejscach w Polsce przypominają prawdziwe dzieła sztuki. Obecnie palma jest symbolem Wielkanocy, dekoracją i świąteczną ozdobą. W 2020 Niedzielę Palmową świętujemy 5 kwietnia.

Najsłynniejsze palmy wielkanocne

Najsłynniejsze polskie palmy to:

  • palma kurpiowska,
  • palma góralska,
  • palma wileńska.

Kurpiowskie palmy są bogato zdobione, najczęściej wrzosem, bukszpanem, kwiatami, bibułą i wstążką. To właśnie na Kurpiach w miejscowości Łyse odbywa się coroczny pokaz najpiękniejszych palm. Kolejną słynną palmą jest palma góralska. Wykonana jest z wikliny, a jej wierzchołek stanowią kwiaty zrobione z bibuły oraz wstążek. Palma wileńska wykonana jest z mchów i suszonych kwiatów.

 

#niedzielapalmowa #kurpie #domingoderamos #palmakurpiowska #łyse

Post udostępniony przez kpiorko (@kpiorko)

Co zrobić z palmą po Niedzieli Palmowej?

Poświęconą palmę wielu traktuje jak piękną dekorację świąteczną. Dawniej wierzono, że jeśli palmę umieści się w oknie domu, to zapewni to szczęście i ochroni przed burzami. Dziś palmy pięknie komponują się z wielkanocnymi dekoracjami.

Należy pamiętać, że stare palmy przynosi się do Kościoła, gdzie są palone, a popiół, który z nich powstaje, służy do posypywania głów wiernych w Środę Popielcową. Palmy najczęściej pali się w ostatnią niedzielę karnawału (lub w innym terminie, który wyznaczy parafia). 

Artykuł powstał na podstawie tekstu Małgorzaty Góreckiej. Pierwotnie został opublikowany 04.04.2017

Zobacz więcej na temat tradycji wielkanocnych: