POLECAMY

Co należy nazwać zachowaniem niestosownym?

Pisałem już kilkakrotnie o tym, że zachowania negatywne można podzielić, ze względu na ich ciężar gatunkowy, na zachowania: niewłaściwe, niestosowne, niegodne i obraźliwe.
Co należy nazwać zachowaniem niestosownym?

Napisałem kilkanaście tekstów na temat zachowań niewłaściwych, niegodnych i obraźliwych. Czas poświęcić uwagę zachowaniom niestosownym.

Jak je scharakteryzować

Jak sama ich nazwa wskazuje są to zachowania niestosowne w stosunku do miejsca, czasu, towarzystwa, okoliczności, a więc zachowania, które w określonych kontekstach nie mają prawa się pojawić, zachowania, które pośrednio ranią innych czy powodują choćby jakieś ich negatywne doznania, emocje, uczucia, reakcje.

Gdy się pojawiają w tych kontekstach stanowią zawsze złamanie jakiejś zasady, naruszenie jakiejś normy, wyznaczają sytuację, do której w takim czy innym, mniejszym lub większym stopniu pasuje jedno z określeń: wybryk, eksces skandal, afera, a w najlepszym razie, delikatne określenie, „zachowanie kontrowersyjne”.

Zachowaniem niestosownym będzie zatem: głośny śmiech na pogrzebie, będący, np. reakcją na potknięcie się i zachwianie wdowy nad grobem, krytyczne uwagi na temat zmarłego na stypie, zachowania właściwe dla osoby podpitej będące skutkiem nadużycia alkoholu podjęte na sympozjum naukowym, w pełni kontrolowane bekniecie czy głośne „puszczenie bąka” w obecności innych osób, krytyka jakości potraw na prywatnym przyjęciu nawet wtedy, gdy gospodyni nie jest obecna.

Rodzaje zachowań niestosownych

Jak widać z tych przykładów zachowania niestosowne dzielą się na: niestosowne reakcje, niestosowne działania, niestosowne uwagi.
Jakoś gatunkowa tych zachowań może być bardzo różna. Zależy to od charakteru kontekstu i stopnia czytelności intencji osoby, która te zachowania podejmuje.

Im bardziej poważny kontekst i większa premedytacja tym zachowanie takie jest bardziej negatywne.

Jeżeli dochodzą do tego rzucające się w oczy złe intencje i czytelny zamiar dotknięcia kogoś, popsucia nastroju, itp. to możemy już mieć do czynienia z takim zachowaniem niestosownym, które posiada zarazem charakter zachowania niegodnego czy obraźliwego.

Jeżeli ktoś więc beknie w towarzystwie, bo jest podpity, nieokrzesany i brakuje mu podstawowej ogłady i kultury, bo był to głupi żart i szczeniacka próba zwrócenia uwagi innych na siebie, to takie zachowanie tylko go kompromituje i nie posiada innych konsekwencji.
Jeśli jednak to beknięcie będzie miało na celu ośmieszenie kogoś, będzie łatwym do rozszyfrowania wyrazem lekceważenia dla kogoś (lub dla całego towarzystwa), pogardy, to będzie to zarazem niegodne i obraźliwe.

Polecamy: Czym jest obelga i pomówienie?

Jeżeli ktoś roześmieje się na pogrzebie „z głupoty”, „pustoty”, nieumiejętności panowania nad sobą, to takie zachowanie wyłącznie wystawi mu świadectwo nie pociągając za sobą innych konsekwencji.
Jeśli jednak ten śmiech będzie zaplanowany czy choćby kontrolowany i będzie rzucać się w oczy, że jest on wyrazem niechęci do zmarłego czy jego rodziny, to będzie to już przynajmniej niegodne.

Kim są osoby działające niestosownie

Generalnie rzecz biorąc zachowania niestosowne są bardzo wyraźnym sygnałem, że danej osobie brakuje całkowicie kultury, ogłady, kindersztuby, że lekceważy totalnie savoir - vivre, etykietę, normy obyczajowe, a zatem również osoby, ich uczucia i doznania, że nie posiada dla innych szacunku i nie jest osobą życzliwą pragnącą ułożyć z innymi kontakty na jakiś pozytywnych płaszczyznach, że brakuje mu szlachetności, prawości, rycerskości, wspaniałomyślności, wielkoduszności, delikatności.

Taką osobę cechuje zatem małoduszność, małostkowość, skrajny egoizm, prymitywizm.

Gdy ktoś podejmuje wielokrotnie zachowania niestosowne, nawet te, które nie są niegodne i wprost obraźliwe, powinniśmy go wyeliminować z kręgu naszych znajomych, a jeśli funkcjonuje w środowiskach, w których z jakiś względów musimy się pojawiać, powinniśmy go unikać, a przymusowe kontakty skracać do minimum i czynić maksymalnie oficjalnymi i formalnymi.

Czytaj także: Jak się przejawia złośliwość?

Zobacz stronę Eksperta www.savoir-vivre.com.pl

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)