Jak się przejawia złośliwość?

Jak się przejawia złośliwość?

Problemem w życiu społecznym oraz w naszym codziennym prywatnym i zawodowym życiu są bardzo często czyjeś zachowania negatywne, a zatem zachowania, które naruszają jakieś ogólnie przyjęte normy, godzą w uniwersalne wartości, ranią czyjeś uczucia czy naruszają ludzką godność.
/ 07.09.2010 17:06
Jak się przejawia złośliwość?

Zauważmy, że jednym (zresztą z wielu) zadań savoir – vivre’u i etykiety jest niedopuszczanie do pojawienia się takich zachowań i odpowiednie oraz skuteczne reagowanie na nie.

Zachowania negatywne można podzielić, ze względu na ich ciężar gatunkowy, na zachowania: niewłaściwe, niestosowne, niegodne i obraźliwe.

Zachowania niewłaściwe to zachowania o najmniejszym ciężarze gatunkowym, o niedużej szkodliwości.
Oto ich lista: faux pas, gafa, niezręczność, nieuprzejmość, nieżyczliwość, nietakt, brak grzeczności, niegrzeczność, poufałość, lekceważenie, złośliwość, kpina, drwina, szyderstwo, arogancja, impertynencja, afront, despekt, dyshonor.
Omówiłem już w poprzednich poradach i artykułach faux pas, gafę, niezręczność, nieuprzejmość, nieżyczliwość, nietakt, brak grzeczności, niegrzeczność, poufałość, lekceważenie.

Przyszedł więc teraz czas na złośliwość, drwinę, kpinę i szyderstwo.

Złośliwość

Złośliwość to czyn lub wypowiedź, której celem jest uczynienie komuś jakieś drobnej krzywdy czy sprawienie komuś przykrości. Źródłem złośliwości jest niechęć i nieżyczliwość wobec kogoś i, często, negatywne emocje.

Złośliwość może mieć różny ciężar gatunkowy. Jest zawsze zachowaniem niewłaściwym. Nie przystoi zatem osobie dobrze wychowanej. W wielu wpadkach plami honor: może być zachowaniem niegodnym lub obraźliwym.

Złośliwe czyny

Złośliwość może być dokonana czynem.

Ktoś może, np. komuś złośliwie nasypać soli do herbaty zamiast cukru, podać mu gorący napój mówiąc, że jest zimny i oczekując, że dana osoba poparzy sobie usta.

Polecamy: Niegrzecznośc i brak grzeczności

Złośliwa informacja

Złośliwość może zostać zamanifestowana poprzez przekazanie komuś fałszywej informacji.

Ktoś poinformuje kogoś złośliwie, że ważne zebranie jest o godz. 16.00, gdy jest ono o 17.00 tak, by osoba poinformowana musiała czekać godzinę, lub powie, że to zebranie jest o 18.00, co spowoduje, że osoba poinformowana nie weźmie w nim udziału).

Czytaj także: Savoir vivre w sklepie