POLECAMY

Czym jest obelga i pomówienie?

Naszą wypowiedź można potraktować jako obelgę, gdy zarzucamy komuś jaką cechę czy postawę niegodną gołosłownie, bez podania dowodu i uzasadnienia.
Czym jest obelga i pomówienie?

Obelgą jest zatem, np. nazwanie kogoś, kto na przyjęciach pija najwyżej jeden kieliszek wina - pijakiem.

Pomówienie stosujemy wtedy, gdy twierdzimy bez żadnego dowodu i uzasadnienia, że ktoś dokonał jakiegoś niegodnego czynu czy dopuścił się obrazy.

Pomówieniem będzie więc, np. gołosłowne stwierdzenie, że nasz szef molestuje swoje podwładne.

Despekt

Zachowaniem szczególnie obraźliwym jest despekt. Termin despekt pochodzi od łacińskiego słowa „despectus” , które oznacza „patrzeć z góry”. Chodzi tu o takie ubliżenie czy znieważenie, któremu towarzyszy lekceważenie i pogarda. i które jest tak znaczne, że naruszą cześć osoby obrażanej.

Przykładem despektu może być zatem zachowanie opisane w wyżej podanych przykładach dokonane z wyraźnym lekceważeniem i pogardą.

Afront

Zachowaniem jeszcze bardziej obraźliwym niż despekt jest afront, który polega na dokonanym z jawną, ostentacyjną premedytacją wyrządzeniu komuś znacznej przykrości poprzez ubliżenie mu lub znieważenie go i które jest tak znaczne, że narusza cześć osoby obrażanej.

Przykładem afrontu może być zatem zachowanie opisane w wyżej podanych przykładach dokonane z jawną, ostentacyjną premedytacją, szczególnie zaś w miejscu publicznym, w którym przebywać będzie w danym momencie wiele osób i zawierające, np. twierdzenie, że dana osoba zdradza swojego współmałżonka lub nie dochowuje tajemnicy służbowej.

Dyshonor

Jeszcze bardziej obraźliwym zachowaniem jest dyshonor, który posiadając znamiona jednego z wyżej opisanych zachowań (lub wszystkich naraz) prowadzi do ujmy dla honoru czyli mówiąc potocznie „odsądza od czci i wiary”, całkowicie dyskredytuje człowieka uderzając w jego ludzka godność.

Polecamy: Krawat czy muszka?

Przykładem dyshonoru byłoby, np. gołosłowne twierdzenie, że dany człowiek naruszył wszystkie podstawy obowiązującej go etyki zawodowej czy np. wziął łapówkę czy potrącił samochodem człowieka i uciekł z miejsca wypadku.

Na tego typu zachowania obraźliwe należy reagować stanowczo i domagać się stosując wszelkie dostępne środki (np. sprawa w sądzie) odwołania wypowiedzianych słów oraz publicznych przeprosin i zadośćuczynienia.

Czytaj także: Jak zachować się podczas wizyty?

Zobacz stronę eksperta www.savoir-vivre.com.pl

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)