POLECAMY

Lista spraw do załatwienia w urzędach po narodzinach dziecka

Nie wiesz od czego zacząć? Zobacz listę formalności, które musisz załatwić po porodzie.
Lista spraw do załatwienia w urzędach po narodzinach dziecka fot. Fotolia

1. Rejestracja dziecka

O co chodzi? Chodzi o sporządzenie aktu urodzenia dziecka: z jego imieniem, nazwiskiem i adresem zameldowania. Masz na to 2 tygodnie od porodu. A co, jeśli się nie wyrobisz? Jeżeli mimo trzykrotnego wezwania nie zgłosicie się do Urzędu Stanu Cywilnego, urzędnicy zarejestrują dziecko nadając mu jedno z powszechnie używanych imion.
Gdzie? Rejestracji dokonuje się w USC właściwym dla szpitala, w którym urodziło się dziecko. Jeżeli chcesz zarejestrować je w innym USC
(np. bliższym domu) musisz uiścić opłatę skarbową.
Jakie dokumenty? Kilka dni po porodzie szpital wyśle do USC zgłoszenie urodzenia dziecka. Ty musisz tylko okazać odpis skrócony aktu małżeństwa i dowód osobisty.

Uwaga! Jeśli nie jesteś mężem matki dziecka, z rejestracją malucha będzie więcej zachodu. Wtedy do USC musicie udać się oboje, z dowodami i odpisami skróconymi swoich aktów urodzenia. Jeszcze przed rejestracją konieczne będzie tzw. uznanie ojcostwa.

2. Nadanie numeru PESEL

O co chodzi? Na jego wydanie trzeba poczekać od 4 do 6 tygodni po rejestracji dziecka.
Gdzie? PESEL dziecka odbiera się nie w Urzędzie Stanu Cywilnego, ale w biurze ewidencji ludności znajdującym się w urzędzie gminy, na której terenie jest zameldowane dziecko.
Jakie dokumenty? Aby odebrać PESEL dziecka, nie trzeba składać żadnego podania. Potrzebny będzie tylko skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, a nawet tylko jego książeczka zdrowia (ostatecznie odpis aktu małżeństwa rodziców). Urzędnik wpisze PESEL na jednym z tych dokumentów. Nawet jeżeli rodzice nie są małżeństwem, nie muszą oboje zgłaszać się po odbiór PESEL-u dziecka.

3. Ubezpieczenie

O co chodzi? Każde dziecko, nawet jeśli jest nieubezpieczone, ma prawo do bezpłatnego leczenia. Jeśli zgłosicie dziecko do ubezpieczenia, dużo łatwiej będzie wam przejść przez rejestrację w każdym szpitalu czy przychodni. Jeżeli rodzice nie odprowadzają sami składek na ubezpieczenie zdrowotne (bo np. jeszcze studiują), dziecko mogą zgłosić do ZUS-u dziadkowie.
Gdzie? To zależy. Jeżeli pracujesz na etacie, zgłaszasz dziecko po prostu do działu kadr w swojej firmie (albo tam, gdzie zatrudniona jest mama dziecka). Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą, robisz to samo w swoim oddziale ZUS-u. Jeżeli oboje nie pracujecie, ale jesteście zarejestrowani w Urzędzie Pracy, to tam również możecie złożyć podanie.
Jakie dokumenty? Konieczny będzie PESEL malucha i wypełniony druk zusowski ZCNA (dostaniesz go np. w dziale kadr w pracy albo w oddziale ZUS-u). Możesz też wydrukować go ze strony internetowej.

4. Karta w przychodni

O co chodzi? Pierwsza planowa wizyta w przychodni (i pierwsze szczepienie) powinna odbyć się w 6. tygodniu życia dziecka. To jednak nie znaczy, że można aż do tego czasu czekać. Do szczepień zwykle jest długa kolejka, więc najlepiej zapisać noworodka do przychodni chwilę po porodzie.
Gdzie? Dobra wiadomość jest taka, że tutaj nie obowiązuje rejonizacja, więc możecie zapisać dziecko do każdej przychodni państwowej, którą wybierzecie. Można wybrać też przychodnię niepaństwową, która podpisała umowę z NFZ na świadczenie usług – wtedy wizyty i szczepienia też będą bezpłatne.
Jakie dokumenty? Zgłoszenie polega na wypełnieniu deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej w imieniu dziecka, podaniu numeru PESEL dziecka (można podać go również później) oraz okazaniu książeczki zdrowia dziecka otrzymanej w szpitalu. Do wypisania deklaracji potrzebne są PESEL-e rodziców.

5. Becikowe

O co chodzi? O przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka możesz ubiegać się w ciągu 12 miesięcy od dnia porodu. Jeżeli przegapisz ten termin, becikowe przepadnie. Zasiłek wynosi 1 tys. zł. i mają do niego prawo tylko te rodziny, w których dochód na jedną osobę nie przekracza 1922 zł.
Gdzie? Podanie o becikowe rodzice mogą składać nie tylko w urzędzie gminy albo miasta, ale też w ośrodku pomocy społecznej.
Jakie dokumenty? Wniosek o becikowe można znaleźć w miejscach jego składania oraz w internecie. Do wniosku dołączamy jeszcze zaświadczenie o dochodach za poprzedni rok, zaświadczenie od ginekologa, że matka dziecka od 10. tygodnia ciąży pozostawała pod jego opieką, akt urodzenia dziecka, ksero dowodu osobistego rodzica (+ oryginał do wglądu), a także oświadczenie rodziców, że na dziecko nie zostało pobrane już becikowe przez drugiego z rodziców.

Dowiedz się więcej:

na podstawie tekstu autorstwa Pawła Wronki/wyd. specjalne Mamo to ja
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)