Formalności po narodzinach dziecka 2021 fot. Adobe Stock

Formalności po urodzeniu dziecka 2021 - lista spraw

W ciągu 3 tygodni od pojawienia się dziecka na świecie jeden z rodziców lub inna osoba obecna przy porodzie, powinna zgłosić ten fakt w Urzędzie Stanu Cywilnego, w miejscowości, w której dziecko się urodziło. Można zgłosić też dziecko w USC w miejscu zamieszkania.
Agata Bernaciak / 25.01.2021 07:38
Formalności po narodzinach dziecka 2021 fot. Adobe Stock

Zgłoszenie faktu narodzin dziecka do Urzędu Stanu Cywilnego jest konieczne. To niezbędna formalność, którą może dopełnić ojciec lub matka dziecka, a także przedstawiciel ustawowy lub np. rodzic matki. Można to również zrobić online. Za przygotowanie dokumentów odpowiada szpital - wysyła je wciągu 3 dni do Urzędu. 

Zgłoszenie narodzin dziecka w USC

Na zgłoszenie narodzin dziecka masz 21 dni kalendarzowych od sporządzenia karty urodzenia dziecka i 3 dni od sporządzenia karty dziecka, które urodziło się martwe. 

Rejestracji dokonuje się w USC właściwym dla szpitala, w którym urodziło się dziecko. Jeżeli chcesz zarejestrować je w innym USC (np. bliższym domu), musisz uiścić opłatę skarbową.

Formalności po urodzeniu dziecka wymagają przedstawienia dokumentów: kilka dni po porodzie szpital wyśle do USC zgłoszenie urodzenia dziecka. Musisz okazać odpis skrócony aktu małżeństwa i dowód osobisty.

Jeśli ojciec dziecka nie jest mężem matki dziecka, z rejestracją będzie więcej zachodu. Wtedy do USC musicie udać się oboje, z dowodami i odpisami skróconymi swoich aktów urodzenia. Jeszcze przed rejestracją, konieczne będzie tzw. uznanie ojcostwa.

Jeżeli mimo trzykrotnego wezwania nie zgłosisz się do Urzędu Stanu Cywilnego, urzędnicy zarejestrują dziecko nadając mu jedno z powszechnie używanych imion. Akt urodzenia jest niezbędny przy kolejnych formalnościach związanych z narodzinami dziecka.

PESEL dziecka 

Kierownik USC na podstawie twojego zgłoszenia oraz karty urodzenia sporządzi akt urodzenia i przekaże:

 • jeden bezpłatny odpis skrócony aktu urodzenia,
 • powiadomienie o nadaniu numeru PESEL (jeśli dziecko otrzymało numer PESEL),
 • zaświadczenie o zameldowaniu dziecka (jeśli dziecko zostało zameldowane).

Poinformowanie o narodzinach dziecka pracodawcy

Mamom zatrudnionym na umowę o pracę przysługuje urlop macierzyński i urlop rodzicielski do ewentualnego podziału z ojcem malucha. Aby mieć prawo do nich, należy zgłosić fakt narodzin dziecka pracodawcy/działowi kadr i zadeklarować w jakim wymiarze chcesz korzystać z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego. Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, musisz udać się do ZUS-u lub zgłosić to online. 

Pracodawcy należy przedstawić zaświadczenie lekarskie, potwierdzające odbyty poród oraz kopię aktu urodzenia dziecka. Aby móc bezpośrednio po urlopie macierzyńskim wykorzystać urlop rodzicielski w pełnym wymiarze, trzeba również złożyć odpowiedni wniosek u pracodawcy. Warto też zgłosić dziecko do ubezpieczenia ZUS w dziale kadr swojego zakładu pracy (jeśli jesteś rolnikiem - w KRUSIE). Tych formalności trzeba dopilnować w ciągu 7 dni od otrzymania numeru PESEL dziecka

Każde dziecko, nawet jeśli jest nieubezpieczone, ma prawo do bezpłatnego leczenia. Jeśli zgłosisz dziecko do ubezpieczenia, dużo łatwiej będzie przejść przez rejestrację w każdym szpitalu czy przychodni. Jeżeli rodzice nie odprowadzają sami składek na ubezpieczenie zdrowotne (bo np. jeszcze studiują), dziecko mogą zgłosić do ZUS-u dziadkowie.

 • Jeżeli pracujesz na etacie, zgłaszasz dziecko po prostu do działu kadr w swojej firmie (albo tam, gdzie zatrudniona jest mama dziecka).
 • Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą, robisz to samo w swoim oddziale ZUS-u.
 • Jeżeli oboje nie pracujecie, ale jesteście zarejestrowani w Urzędzie Pracy, to tam również możecie złożyć podanie.

Przy załatwianiu tych formalności konieczny jest PESEL dziecka i wypełniony druk ZUS ZCNA (dostaniesz go np. w dziale kadr w pracy albo w oddziale ZUS-u). Możesz też wydrukować go ze strony internetowej.

Przychodnia dla dziecka 

Pierwsza planowa wizyta w przychodni (i pierwsze szczepienie zgodnie z kalendarzem szczepień) powinna odbyć się w 6. tygodniu życia dziecka. To jednak nie znaczy, że można aż do tego czasu czekać. Do szczepień zwykle jest długa kolejka, więc najlepiej zapisać noworodka do przychodni chwilę po porodzie.

Dobra wiadomość jest taka, że tutaj nie obowiązuje rejonizacja, więc możesz zapisać dziecko do każdej przychodni państwowej, którą wybierzesz. Można wybrać też przychodnię niepaństwową, która podpisała umowę z NFZ na świadczenie usług – wtedy wizyty i szczepienia też będą bezpłatne.

Zgłoszenie polega na wypełnieniu deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej w imieniu dziecka, podaniu numeru PESEL dziecka (można podać go również później) oraz okazaniu książeczki zdrowia dziecka otrzymanej w szpitalu. Do wypisania deklaracji potrzebne są PESEL-e rodziców.

Formalności po narodzinach dziecka 2021 - becikowe

Becikowe to przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka możesz ubiegać się w ciągu 12 miesięcy od dnia porodu. Jeżeli przegapisz ten termin, becikowe przepadnie. Zasiłek wynosi 1000 zł i mają do niego prawo tylko te rodziny, w których dochód na jedną osobę nie przekracza 1922 zł netto.

Podanie o becikowe rodzice mogą składać nie tylko w urzędzie gminy albo miasta, ale też w ośrodku pomocy społecznej. Wniosek o becikowe można znaleźć w miejscach jego składania oraz w internecie. Do wniosku dołącza się:

 • zaświadczenie o dochodach za poprzedni rok,
 • zaświadczenie od ginekologa, że matka dziecka od 10. tygodnia ciąży pozostawała pod jego opieką,
 • akt urodzenia dziecka,
 • ksero dowodu osobistego rodzica (+ oryginał do wglądu),
 • oświadczenie rodziców, że na dziecko nie zostało pobrane już becikowe przez drugiego z rodziców.

Formalności po narodzinach dziecka - 500+

Rodzice mogą też zgłosić się po świadczenie 500+ stacjonarnie albo online lub przez bankowość elektroniczną. Warunkiem otrzymania go jest złożenie wniosku w gminnym organie, właściwym dla miejsca zamieszkania. Konieczne jest podanie imienia i nazwiska, numeru PESEL dziecka, daty urodzenia i obywatelstwa. 

Artykuł pierwotnie opublikowany 26.01.2015.