Becikowe 2020: komu przysługuje, wniosek, zmiany

Becikowe 2020 fot. Adobe Stock
Jeśli urodziłaś dziecko, becikowe możesz otrzymać po wypełnieniu wniosku i spełnieniu warunków: dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1 922 zł netto, a ty od co najmniej 10 tygodnia ciąży do porodu, byłaś pod opieką medyczną.
Edyta Liebert / 03.01.2020 11:21
Becikowe 2020 fot. Adobe Stock

Jeśli twoja sytuacja materialna na to wskazuje, a ciąża była prowadzona w odpowiedni sposób, należy ci się pomoc finansowa od państwa na okoliczność urodzenia dziecka - becikowe. 

Co cię interesuje?

Ile wynosi becikowe

Becikowe to jednorazowa zapomoga od państwa dla rodziców i wynosi 1000 zł na jedno dziecko. Jeśli urodzisz bliźnięta, dostaniesz 2000 zł, trojaczki - 3000 zł. 

Becikowe 2020 - warunki, komu przysługuje 

Do 2012 roku każda rodzina mogła liczyć na dodatkowe 1000 zł, a teraz becikowe jest świadczeniem rodzinnym podlegającym kryterium dochodowemu. W 2020 nie wprowadzono żadnych zmian w przyznawaniu becikowego. 

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r.o świadczeniach rodzinnych mówi o tym, że jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł netto.

Ważne: Opiekun prawny dziecka to osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem. Opiekun faktyczny to osoba, która przejęła opiekę nad dzieckiem i jednocześnie złożyła do sądu wniosek o adopcję dziecka.

Funkcjonuje też podwójne becikowe/drugie becikowe: przysługuje rodzinom, których dochód nie przekracza 539 zł na osobę miesięcznie (lub 623 zł w rodzinach z dzieckiem niepełnosprawnym).

Ponadto muszą być spełniony dodatkowe warunki:

  1. Matka dziecka, od co najmniej 10 tygodnia ciąży do porodu, była pod opieką medyczną, odbywała wizyty w zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, poddawała się ambulatoryjnym świadczeniom specjalistycznym. O zaświadczenie do becikowego należy poprosić swojego lekarza, który wyda je na podstawie karty przebiegu ciąży.
  2. Osoby ubiegające się o becikowe 2020 musza być obywatelami Polski i mieszkać w Polsce lub cudzoziemcami mieszkającymi w Polsce i spełniać jeden z podanych na stronie obywatel.gov.pl warunków.

Warto zorientować się w urzędzie, czy w danej gminie nie przysługuje samorządowe becikowe - niektóre z nich wspierają rodziców i oferują zapomogę niezależnie od rządowego becikowego. 

Becikowe 2020 - wniosek i dokumenty

Postaraj się o becikowe 2020 z głową i bądź gotowa, że w urzędzie poproszą cię o:

  • wniosek o becikowe (dostępny też online),
  • skrócony odpis aktu urodzenia (warto mieć przy sobie),
  • dokument tożsamości, na przykład dowód osobisty albo paszport. Jeśli jesteś cudzoziemcem - weź odpowiednią kartę pobytu,
  • zaświadczenie lekarskie albo od położnej, które potwierdza, że matka dziecka była podczas ciąży pod opieką lekarską i opieka zaczęła się nie później niż od 10 tygodnia ciąży,
  • ew. samodzielnie napisane oświadczenie, że wcześniej na to samo dziecko nie pobrano już becikowego,
  • oświadczenia albo zaświadczenia o dochodach osób z rodziny: skontaktuj się ze swoim urzędem i dowiedz się, jakie dokumenty musisz dostarczyć w tej kwestii.

Pamiętaj, że jeśli jesteś(cie) w trudnej sytuacji z powodu braku praw do zasiłku macierzyńskiego, to warto sprawdzić jakie należy trzeba spełnić warunki i złożyć wniosek o kosiniakowe 2020

Gdzie i kiedy udać się po becikowe 2020?

Z gotowym plikiem dokumentów udaj się do urzędu miasta, jeśli mieszkasz w mieście, może to też być urząd gminy, jeśli mieszkasz na wsi lub MOPS. Koniecznie dowiedz się wcześniej, gdzie należy złożyć wniosek o becikowe 2020.

Wniosek i dokumenty o becikowe 2020 musisz złożyć najpóźniej 12 miesięcy od urodzenia dziecka.

Jeśli jesteś opiekunem prawnym albo faktycznym dziecka lub rodzicem adopcyjnym i twoje dziecko ma mniej niż 18 lat, wniosek złóż najpóźniej 12 miesięcy od dnia, w którym obejmiesz opiekę nad dzieckiem albo przysposobisz dziecko.

1000 zł dostaniesz tego samego miesiąca, jeśli wniosek złożysz do 10 dnia tego miesiąca, a jeśli po - wtedy spodziewaj się wypłaty do końca kolejnego miesiąca w zależności od tego, jaki rodzaj przekazania należności wybrałaś (przelew, przekaz pocztowy, kasa urzędu).

Istnieje możliwość złożenia wniosku o becikowe przez Internet, musisz mieć profil zaufany e-PUAP, pobrać i wypełnić wniosek o becikowe ze strony emp@tia (to serwis Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej).

Podstawa prawna:Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity — Dz.U. z 2015 r.  poz. 114 z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2015 r. poz. 2284).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz.U. z 2010 r. Nr 183 poz. 1234).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U. z 2015 r.  poz. 1238).
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity — Dz.U. z 2016 r. poz. 23) .

Przeczytaj o swoich prawach: Urlop macierzyński 2020Jak uzyskać urlop macierzyński po poronieniuCzy możesz zostać zwolniona na urlopie wychowawczym?

Najlepsze Promocje i Wyprzedaże

REKLAMA