Oksytocyna do porodu - korzyści i skutki uboczne

Oksytocyna fot. Adobe Stock
Oksytocyna to hormon, który może przyspieszyć lub spowolnić poród. Odpowiada za produkcję mleka w piersiach i odporność na stres. Stosowana jest w przypadku wywoływania (indukcji) porodu i podawana jest dożylnie.
Milena Oszczepalińska / 06.02.2020 10:53
Oksytocyna fot. Adobe Stock

Oksytocyna wielokrotnie umożliwiła rodzącym poród siłami natury, gdy organizm odpowiada w zaburzony sposób na poród i np. brakuje skurczy lub rozwarcia szyjki.  

Jak działa oksytocyna - korzyści

Hormon ten reguluje wiele czynności w organizmie. Nie tylko przyczynia się do indukcji porodu, lecz także wpływa na prawidłową laktację. Poza tym odpowiada za odczuwanie emocji, poziom odporności na stres oraz umiejętność budowania relacji społecznych.

Jednak to właśnie funkcja oksytocyny związana z porodem jest tą najbardziej znaną. Hormon ten wytwarzany w odpowiednich ilościach może sprawić, że poród będzie postępował sprawnie, natomiast zahamowanie produkcji oksytocyny równa się z zahamowaniem lub wręcz ustaniem akcji porodowej.

Wyrzut dużej ilości hormonu następuje na skutek podrażniania receptorów w szyjce macicy i jej rozciągania. Gdy już hormon zostaje uwolniony, powoduje silne skurcze i kanał rodny coraz bardziej przygotowuje się na przejście przez niego dziecka. Po porodzie z kolei oksytocyna wpływa na kurczenie się mięśni  przewodów mlecznych i produkcję pokarmu.

Oksycotyna na wywoływanie porodu 

Indukowanie porodu za pomocą sztucznej oksytocyny bywa konieczne, jeśli akcja sama nie postępuje, a z przyczyn medycznych nie można już dłużej czekać. Rodząca może otrzymać kroplówkę z oksytocyną, jeśli np. odeszły jej wody płodowe w kolorze zielonym lub tętno dziecka spada. Inne wskazania do wywołania akcji porodowej to:

  • przedwczesne pęknięcie błon płodowych,
  • konflikt serologiczny,
  • ciąża po terminie,
  • stan przedrzucawkowy,
  • nadciśnienie tętnicze, cukrzyca lub cholestaza w ciąży,
  • duża masa dziecka.

Oksycotyna - skutki uboczne i konsekwencje

Indukcja porodu nie należy do rzadkości. Statystycznie co 5. rodząca kobieta ma podawaną oksytocynę podczas porodu (jest ona bezpłatna). Decyzja o podaniu kroplówki musi być jednak zawsze uzasadniona medycznie i rodząca musi wyrazić na nią pisemną zgodę.

W miarę jak poród postępuje, przysadka mózgowa wydziela coraz więcej oksytocyny, a jej szczyt przypada na ostatnią fazę parcia. Wyrzut hormonu szczęścia pomaga kobiecie sprawnie i bezpiecznie urodzić dziecko. Ponieważ sztuczna oksytocyna regulowana jest kroplówką, mechanizm ten jest nieobecny.

Hormon ten podany sztucznie co prawda przyspiesza i skraca akcję porodową, ale też powoduje, że skurcze są częstsze, przez co kobieta może czuć się bardziej zmęczona.

Dodatkowo gdy szyjka szybko się rozwiera i poród idzie bardzo sprawnie, istnieje większe ryzyko pęknięcia krocza. W niektórych przypadkach może też dochodzić do niedotlenienia płodu.

Sztuczna oksytocyna zaburza wydzielanie endorfin, naturalnych znieczulaczy i motywatorów - poród wspomagany oksytocyną jest bardziej bolesny

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 24.07.2019.


Oksytocyna zmniejsza ryzyko zdrady
Jak mózg wpływa na poród?

Redakcja poleca

REKLAMA