POLECAMY

Karta Praw Kobiety Rodzącej

Jesteś w ciąży, zbliża się termin twojego porodu, a ty chcesz dowiedzieć jakie masz prawa związane z ciążą i porodem? Informacje na ten temat znajdziesz w Karcie Praw Kobiety Rodzącej. Jakie świadczenia gwarantuje Karta Kobiety Rodzącej? Jakie prawa przysługują kobiecie w ciąży podczas porodu?
Karta Praw Kobiety Rodzącej fot. Fotolia

Czym jest Karta Praw Kobiety Rodzącej ?

Karta Praw Kobiety Rodzącej została opracowana w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich Jana Kochanowskiego w 2008 roku. Współpraca Rzecznika ze specjalistami, naukowcami i różnego rodzaju organizacjami pozarządowymi doprowadziło do ustalenia podstawowych kryteriów związanych z ochroną kobiet w ciąży,a także w czasie i po porodzie. Karta ma gwarantować także dostęp do wszelkiego rodzaju procedur leczniczych, a także sprzętu diagnostycznego do których mają dostęp kobiety w innych krajach Unii Europejskiej.

Do kogo jest kierowana?

Karta gwarantuje świadczenia medyczne, odpowiednią opiekę zarówno medyczną jak i psychologiczną, badania diagnostyczne dla kobiet w ciąży, w czasie porodu, a także dla noworodków.

Świadczenia w czasie ciąży

Karta Praw Kobiety Rodzącej powstała po to, aby zapewnić kobiety w czasie ciąży bezpłatną opiekę medyczną na europejskim poziomie. Kobiety powinny mieć prawo do prowadzenie ciąży przez wykwalifikowanego lekarza prowadzącego, a także zagwarantowany powinien być im dostęp do odpowiedniej aparatury diagnostycznej, która pozwolili na wykrycie wszelkiego rodzaju powikłań i zakażeń stanowiących zagrożenie dla prawidłowego rozwoju ciąży.

Kobiety w ciąży powinny mięć także zagwarantowany dostęp do porad profilaktycznych a także bezpłatnych szkół rodzenia.

Poród

Jednym z najważniejszych postulatów wywodzących się z Karty Kobiety Rodzącej jest gwarancja prawa do bezpłatnego porodu z udziałem wykwalifikowanego personelu. W czasie porodu powinny być zachowane wszelkie normy i procedury medyczne pozwalające zmniejszyć ból do minimum. Równie ważnym postulatem Karty dotyczącym porodu jest także prawo do wsparcia psychicznego personelu i obecności osoby bliskiej. Zgodnie z  zasadami Karty kobieta powinna mieć także zagwarantowane poszanowanie godności i intymności zarówno jej jak i dziecka. Po porodzie powinno dokonać się odpowiedniej diagnostyki dziecka, która umożliwiłaby wykluczenie różnego rodzaju chorób.

Jeśli  ciąża ma charakter patologiczny bezpłatny poród powinien odbyć się w ośrodku leczniczym, wyposażonym w odpowiednią aparaturę umożliwiającą także późniejszą diagnostykę.

Czytaj także: A B C porodu

Po porodzie

Kobieta  i dziecko zarówno w czasie ciąży, porodu jak i po porodzie powinni być objęci odpowiednią opieką. Pobyt w dobrze wyposażonym szpitalu, bezpłatny poród, opieka wykwalifikowanego personelu są w stanie znacznie ułatwić kobietom poród i uchronić je przed wszelkiego rodzaju komplikacjami. Należy jednak pamiętać, że karta gwarantuje także opiekę psychologiczną, która jest niezwykle przydatna w przypadku kobiet, których dotyka problem depresji poporodowej.

Przeczytaj także: Depresja poporodowa a karmienie piersią

Jeśli dochodzi do naruszeń postanowień Karty Praw Kobiety Rodzącej pacjentki mogą wnosić roszczenia odnośnie procedur medycznych związanych oraz warunków w jakich świadczona jest pomoc kobietom w ciąży i w czasie porodu.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)