POLECAMY

Wzory matematyczne

Twierdzenie Pitagorasa, wzory skróconego mnożenia.
Wzory matematyczne

1. Twierdzenie Pitagorasa

Suma kwadratów przyprostokątnych w trójkącie prostokątnym jest równa kwadratowi przeciwprostokątnej tego trójkąta:

a² + b² = c²

(a, b – długość boków przyprostokątnych; c – długość przeciwprostokątnej)

2. Twierdzenie odwrotne do Twierdzenia Pitagorasa

Twierdzenie to mówi że jeśli suma kwadratów dwóch krótszych boków jest równa kwadratowi dłuższego boku to trójkąt ten jest trójkątem prostokątnym.

3. Wzory na obwody:

 1. trójkąta: Ob. = a+b+c (a,b,c – odpowiednie boki trójkąta)
 2. kwadratu: Ob. = 4a (a – bok kwadratu)
 3. prostokąta: Ob.=2a + 2b (a,b – odpowiednie boki prostokąta)
 4. koła: Ob.= 2πr (r – promień koła)

4. Wzory skróconego mnożenia:

 1. kwadrat sumy: (a + b)² = a² + 2ab + b²
 2. kwadrat różnicy: (a – b)² = a²- 2ab + b²
 3. sześcian sumy: (a +b)³ = a³ + 3a²b + 3ab² + b³
 4. sześcian różnicy: (a –b)³ = a³ - 3a²b + 3 ab² - b³
 5. różnica kwadratów: a² - b² = (a –b ) • (a + b)
 6. suma sześcianów: a³ + b³ = (a+b) • (a² - ab + b²)
 7. różnica sześcianów: a³ - b³ = (a – b) • (a² + ab + b²)
 8. kwadrat sumy trzech składników: (a + b + c)² = a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ac
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (8)
/3 lata temu
Dziękuje mam poprawkę z matematyki i muszę się tych wszystkich wzorów nauczyć :)
/5 lat temu
to mi pomogło dziekuje ;]
/6 lat temu
To jest zajefajne na ściągę bardzo dziękuję
POKAŻ KOMENTARZE (5)