POLECAMY

Jakie są rodzaje sekt?

Sekta nie musi być organizacją skupioną na naukach religijnych. Ruch o charakterze sekty może dotyczyć zarówno religii, jak i polityki, marketingu, edukacji, a nawet rozrywki. Jakie są rodzaje sekt, wyróżniane przez badaczy? Czym się charakteryzują określone ugrupowania? Do jakich grup osób skierowane są treści poszczególnych sekt?
Jakie są rodzaje sekt? fot. fot. Fotolia

Religia, marketing, polityka... sekta

Poniższa typologia została zaproponowana przez jednego z najwybitniejszych badaczy zjawiska sekt – S. Hassana, byłego członka Kościoła Zjednoczeniowego. Na podstawie swoich wieloletnich obserwacji i doświadczeń dzieli on sekty ze względu na płaszczyzny życia, które obejmują swym zasięgiem, poczynając od religii, przez marketing i edukację aż do polityki. W wyniku tej typologizacji wyróżniamy:

1. Sekty o charakterze religijnym – podstawą ich działalności jest określona doktryna religijna. Odwołują się one do wielkich systemów religijnych, czerpią z okultyzmu, jak również są wytworem samych przywódców. Z czasem atmosfera religijna może zostać przekształcona w polityczną lub gospodarczą. Skupiają one największą liczbę osób.

2. Sekty o charakterze politycznym – podstawą ich działalności jest określona doktryna polityczna, a w środkach masowego przekazu nadaje się im przydomki „skrajnych”, „ekstremistycznych”. Należą do nich również siatki terrorystyczne. Sekty polityczne są szczególnie niebezpieczne, gdyż do realizacji swych celów używają wszelkich możliwych sposobów. Wykorzystują one arsenał militarny, mogą przeprowadzać ataki terrorystyczne, dokonywać aktów przemocy, a także posługiwać się członkami – poświęcając ich życie w imię idei.

3. Sekty o charakterze edukacyjnym – prowadzą seminaria, warsztaty, szkolenia. Proponują kursy odnowy, cudów, kształcenia zdolności pozazmysłowych, ale również naukę języków obcych. Przenikają do szkół, uczelni, środowisk uniwersyteckich, ogłaszają się w prasie lub Internecie.

4. Sekty prowadzące działalność handlową – odwołują się do ludzkiej chęci posiadania, proponują atrakcyjne warunki zatrudnienia i płac, a w rzeczywistości zmuszają do ciężkiej i wyczerpującej pracy, która nie przynosi oczekiwanych dochodów i nie daje satysfakcji. Pracownicy nieustannie motywowani są do zwiększania swej wydajności obietnicami awansu, wycieczek zagranicznych lub premii – w rzeczywistości nie otrzymują ich. Firma, realizując swe cele, stopniowo przenika w życie osobiste pracownika i zaczyna ukierunkowywać je według swoich oczekiwań, co prowadzi do konfliktów z rodziną, przyjaciółmi, otoczeniem. Niejednokrotnie pracownicy sekt gospodarczych zaciągają kredyty, pożyczki, by realizować wyznaczone cele, co doprowadza ich do całkowitej zależności od firmy, a z czasem do bankructwa. Do sekt gospodarczych należą przedsiębiorstwa o wielopoziomowej, piramidalnej strukturze. Uwagę zwraca się w nich nie na ilość sprzedanych towarów, ale na liczbę wciągniętych do systemu osób.

Czytaj więcej: Jak przebiega werbunek do sekty?

Różne oblicza kultu

Niezwykle interesująca jest klasyfikacja opracowana przez Dietera Rohmanna, której podstawę stanowią cele rozwojowe realizowane przez podrzędnych członków kontrowersyjnych grup. Rohmann na podstawie przeprowadzonych przez siebie badań wyróżnił trzy kategorie kultów:

1. Ruchy skoncentrowane na guru – najczęściej wstępowali do nich chłopcy lub młodzi mężczyźni w wieku 16–20 lat. Zwykle byli oni najstarsi z rodzeństwa. W ich opisie osobowościowym dominowała introwersja. Przystąpieniu do grupy w największym stopniu towarzyszyło poszukiwanie doktryny wyjaśniającej rzeczywistość.

Polecamy: Fenomen sekt: kim jest guru?

2. Fundamentalistyczne kulty chrześcijańskie – skupiały one osoby obojga płci w wieku 21–25 lat, które pochodziły z rodzin charakteryzujących się słabymi umiejętnościami w zakresie komunikowania się oraz regularnym uczestnictwem w praktykach religijnych. Jedną z najważniejszych przyczyn przystąpienia do grupy była potrzeba znalezienia się we wspólnocie.

3. Psychokulty i ruchy ezoteryczne – wśród członków tego rodzaju grup największe grono stanowiły kobiety w wieku 26–30 lat, pochodzące z rozbitych rodzin rzadko uczęszczających do kościoła. Uczestniczki czuły się obciążone własną sytuacją rodzinną i doświadczyły trudności związanych ze szkołą lub pracą. W charakterystyce osobowościowej najbardziej zaznaczyły się cechy narcystyczne.

Typologia Rohmanna pokazuje, że określona kategoria kultów skupia osoby w ścisłych przedziałach wiekowych, o określonych cechach osobowościowych.

Fragment pochodzi z książki "Fenomen sekt" Elżbiety Mudrak (Impuls, 2007). Publikacja za zgodą wydawcy.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (7)
/3 lata temu
Sekty w szeregach mają osoby na wysokich stanowiskach uniwersyteckich, ja chodziłem do szkoły studenckiej w której znajdywało się dużo osób w sekcie wśród grona nauczycielskiego. Okazuje się, że Wykładowca wciągał wykładowcę do sekty do której sam już należał. Wśród wykładowców panowała olbrzymia nienawiść a wykłady opierały się na mściwości wobec studentek i studentów. Wykładowcy wraz z pracownicami uczelni nie mogli dać sobie rady i wszystko zakrawało na absurd. Nawet sekretarka przynależała do sekty i żerowała na informacjach o nowych studentach starając się wyłapywać informacje negatywne lub słabe strony studentów. Dużo mówiono o szczęściu a to dlatego, że nikt z ugrupowań sekty dominującej na danej uczelni nie dopuszczał małżeństw oraz narzeczonych i to gdzie?... na uczelni katolickiej!.
/3 lata temu
sekty działają na ludzkim nieszczęściu np ktoś się załamał po śmierci babci, która tą osobę wychowywała i przepisała duży spadek na wnuczka. pytanie skąd sekty wiedzą, kto, komu i jakiej wartości przepisał spadek...
/3 lata temu
sekty są złe
POKAŻ KOMENTARZE (4)