Jak działają sekty?

Jak działają sekty?

Sekta to grupa społeczna izolująca się od reszty społeczeństwa. Posiada własną hierarchię, wartości, zespół norm oraz zachowań. Silnie wyakcentowana jest rola przywódcy. Kogo najczęściej werbują sekty? Czym jest przynależność do tego typu grup? Co oferują za lojalność i czym grozi próba odejścia z ich szeregów?
/ 04.04.2011 10:14
Jak działają sekty?

Na świecie działa kilka tysięcy sekt. Nie wszystkie są jednakowo niebezpieczne i groźne. Różnią się historią powstania, charakterem działania, strukturą, głoszoną doktryną i celem istnienia. Nazywane kościołami, związkami wyznaniowymi, nowymi ruchami religijnymi lub stowarzyszeniami.

Sekta nie jest działalnością zgodną z prawem. Występuje w niej kontrola życia jej członków, opierająca się na psychomanipulacji.

Kogo werbują?

Najłatwiejszym celem dla sekt są ludzie młodzi – pełni ideałów. Poszukujący dopiero swojego sensu życia, przyjaźni, miłości i zaufania. Bez większych zobowiązań, odpowiedzialności, jaką niesie własna rodzina czy praca na pełen etat.

Młode osoby chętniej podróżują, przebywają poza domem, a czasem po prostu z niego uciekają. Wyjazd za miasto, szansa na nowe doznania i poznanie ciekawych ludzi, mogą być wystarczającym powodem do uczestniczenia w seminariach.

Sekty poszukują osób zdolnych, twórczych, wrażliwych, pełnych zapału oraz idei. Tacy ludzie są przydatni, bo mogą coś wnieść do zgromadzenia.

Sam proces wejścia do sekty jest złożony i indywidualny. Werbując, sekta nie zdradza całej prawdy o sobie i nigdy nie przychodzi z pustymi rękami. Zawsze ma coś do zaoferowania.

Brak wiedzy dotyczącej zagrożenia, słabe więzi rodzinne, kulturowe i religijne; to wszystko sprawia, że młody człowiek poddaje się nowej ideologii. Nawet nie zdaje sobie sprawy, kiedy staje się narzędziem wyrafinowanej manipulacji ze strony sekty.

Czytaj także: Jak wspierać nastolatka?

Jednak sekty nie werbują jedynie młodych. Psychomanipulacji mogą ulec również ludzie w średnim wieku, przeżywający największy rozwój psychiczny i zawodowy lub kryzys wieku średniego. Próbując podnieść swoje kwalifikacje, zwiększyć możliwości zawodowe, szukają różnego rodzaju kursów doskonalenia osobowości, rozwoju potencjału.

Ludzie starsi, samotni także mogą stać się „celem”, ze względu na ufność, otwarcie na wszelkiego rodzaju przejawy zainteresowania i emocjonalnego wsparcia. Osoby na emeryturze, mogą poszukiwać nowych zajęć, próbować odnaleźć sens życia

Badania

Według wyników badań dla ¾ Polaków sekty stanowią poważne zagrożenie. Według 65% z nich działalność sekt powinna być prawnie zabroniona.

Co więcej, psychologowie podkreślają, że uczestniczenie w tego typu ruchach religijnych i parareligijnych prowadzi do destrukcji osobowości. Proces ten polega na zniszczeniu dotychczasowych cech indywidualnych danej osoby oraz jej roli w rodzinie i społeczeństwie. Zaobserwowanymi czynnikami destrukcji może być: zmiana wyznawanych wartości, obniżenie elastyczności umysłowej bądź posługiwanie się stereotypami reakcji psychicznych.

Manipulacja

Najbardziej podatni na manipulację są ludzie, którzy przeżywają silny stres w obecnym życiu. Takim osobom trudno jest dostrzec, iż grupa próbuje go kontrolować. Potrzebując wsparcia emocjonalnego, zrozumienia, akceptacji, ślepo wierzą w to, co jawi im się jako dobre intencje innych ludzi. 

Ponadto do sytuacji podatnych na wpływ sekty, należą: śmierć bliskiej osoby, zawód miłosny, problemy w szkole, rozwód, brak pracy, choroba. W efekcie osoby takie szybko się załamują, a nowe możliwości, oferowane przez członków sekty są przyjmowane z większą ufnością. Chwytają „pomocną” dłoń niczym koło ratunkowe. Niestety rezultatem mogą być pogłębione problemy psychiczne.

Polecamy: Czym jest manipulacja?

Guru

Przywódca sekty jest postacią, któremu inni winni są całkowite posłuszeństwo. Charyzmatyczny, nieomylny, ponad wszystkimi; może robić, co chce. Nie można kwestionować jego działań pod żadnym względem.

Co oferują?

Sekta oficjalnie oferuje pomoc duchową. Wpaja swoim adeptom, że tylko tu odnajdą prawdę, wolność, nowe doświadczenia religijne, najwyższy stan duchowości.
Tak naprawdę elita sekty realizuje swoje własne cele.

Sekta, to dzisiaj dochodowy biznes. Żeby zdobyć pieniądze na swoją działalność dopuszczają się wielu przestępstw. Należą do nich: przemyt broni, handel narkotykami, porwania, wyłudzenia pieniędzy, prostytucja.

Cała powyższa „działalność” jest tłumaczona hasłami: odnowy religijnej, doskonalenia duchowego i poszerzenia świadomości.

Adepci sekty nie zdają sobie sprawy z tego, co się wokół nich dzieje. Widzą same korzyści, nie dostrzegając, do jakich zniszczeń psychicznych oraz materialnych, doprowadza ich przywódca sekty. Czyniąc z nich ludzi niezdolnych do życia w społeczeństwie.

Sekta, wbrew temu, co proponuje i obiecuje, zabiera człowiekowi wolność, samodzielność, indywidualizm, prywatność. Najważniejsza jest grupa.

Zobacz też: Stres w życiu dziecka

Jak działają?

Poprzez różnego rodzaju obrządki, rytuały (tańce, przebrania, kadzidła, śpiewy) wprowadza w trans. Ma to na celu wzmocnić poczucie bezpieczeństwa oraz przynależność; podobnie jak książki, ulotki, przedmioty otrzymywane w sekcie.

Odejście

Sekty obmyślają różnego rodzaju strategie podtrzymywania lojalności. Temu właśnie służy odizolowanie od środowiska poza-kultowego. Do tego celu nie muszą wcale korzystać z siły, nacisków, aby dana osoba przestała spotykać się z rodziną i przyjaciółmi, nienależącymi do grupy.

Skutecznie przekonują, iż tylko grupa może ich zrozumieć, tylko tu otrzymają wsparcie i miłość. Kłótnie i awantury w rodzinie, dotyczące nieakceptacji przynależności do sekty, tylko potwierdzają ich słowa. Silniej wiążąc jednostkę z grupą.

Inną techniką jest wzbudzanie strachu przed nieistniejącym wrogiem i kara przed opuszczeniem grupy. Lęk przed odejściem przekształca się w fobię, której towarzyszy: przyspieszone bicie serca, drżenie, pocenie się.

Jest to skutek opowieści o nieszczęśliwym życiu byłych członków. O ich chorobach psychicznych, uzależnieniach, narkotykach, alkoholu i samobójstwach.
Sekty swoimi działaniami zamykają każdego członka w więzieniu. Więzieniu psychicznej manipulacji. Tworzą bowiem na własny użytek nowy, subiektywny obraz rzeczywistości.

Dotarcie do osoby będącej członkiem sekty jest niezmiernie trudne. Na ironię, to ona sama nie chce wpuścić do swego umysłu nikogo z zewnątrz.

Czytaj również: Czy rutyna jest potrzebna w życiu rodziny?

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)