POLECAMY

Co powinna zawierać prezentacja na ustny język polski?

Za dwa miesiące dla uczniów ostatnich klas liceów zacznie się miesiąc egzaminów maturalnych. Same egzaminy pisemne nie budzą tylu emocji, co prezentacja przygotowywana na ustny język polski. Co powinno się w niej znaleźć? Przeczytaj i sprawdź swoja prezentację.
Co powinna zawierać prezentacja na ustny język polski?

Literatura, argumenty, wnioski

Wypowiedź zbudowana na planie prezentacji powinna być oparta na odpowiednio dobranej literaturze. W planie prezentacji wyszczególniacie literaturę podmiotu oraz literaturę przedmiotu. Czym się one różnią od siebie? Literatura podmiotu powinna uwzględniać literacką wizję twojego tematu.

Pamiętaj, że możesz wziąć pod uwagę również filmy, poezję. Literatura przedmiotu natomiast powinna zawierać teoretyczne informacje opisujące poszczególne elementy tematu. Mogą to być artykuły z magazynów specjalistycznych, książki z zakresu teorii literatury, encyklopedie i słowniki tematyczne. Kolejnym punktem prezentacji jest ramowy plan wypowiedzi.

Określasz problem, który w dalszej części będziesz rozwijał. Sformułowany problem musi mieć logiczny związek z twoim tematem. Oznacza to, że problem musi być jakby rozszerzeniem tematu, rozłożeniem go na czynniki pierwsze. Następnie prezentujesz argumenty, które powinny być przedstawione z twojego punktu widzenia i rozumienia tematu.

Pamiętaj, że to ważna część. Zastanów się dobrze nad kolejnością wygłaszania argumentów oraz ich konstrukcją. W planie piszesz tylko krótkie odnośniki, które mają nasuwać ci skojarzenia. 

Zobacz też: Jak zdać egzamin ustny z języka polskiego?

Pamiętaj jednak, żeby nie zapomnieć o celu użycia argumentu – ma on poprzeć i w pewnym stopniu opisać podejmowane przez ciebie zagadnienie. Na koniec przedstawiasz wnioski. Pamiętaj, że muszą one mieć logiczny związek z przedstawianymi przez ciebie argumentami. Nie mogą się brać z powietrza, a ich konstrukcja ma jakby potwierdzać powiązanie twoich argumentów ze sformułowanym problem. Do tego mają opisać rolę i znaczenie zagadnienia w kontekście całego tematu.

Materiały pomocnicze

Podczas prezentacji możesz się wspierać nie tylko swoim konspektem, który będziesz miał przed sobą. Możesz tez użyć innych materiałów pomocniczych. Może to być na przykład lista cytatów, którymi będziesz popierał swoje argumenty. Może to być przygotowana przez ciebie prezentacja multimedialna lub nagranie jakiegoś utworu muzycznego.

Zobacz też: Jak ograniczyć stres przed maturą?

Pamiętaj też, że:

  • plan musi być zwięzły, musi zmieścić się na kartce formatu A4
  • wszystkie elementy prezentacji muszą być sformułowane z zachowaniem zasad poprawności językowej
  • problem, argumenty i wnioski muszą udowodnić, że rozumiesz podjęty temat
  • wszystkie elementy muszą tworzyć spójną, logiczną całość
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)