POLECAMY

XIII scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

Temat: Pisownia wyrazów z „rz” wymiennym na „r” i w przyrostkach „- arz”, „- erz”, „- mistrz”, „- mierz”.
XIII scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

Cel główny: poznanie zasad pisowni wyrazów z „rz” wymiennym na „r” i w przyrostkach „-arz”, „-erz”, „-mistrz”, „-mierz”

Cele operacyjne:

 • ćwiczy koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową;
 • usprawnia pamięć, logiczne oraz twórcze myślenie;
 • usprawnia pracę obu półkul mózgowych, przekracza środkową linię ciała;
 • ćwiczy poprawną pisownię wyrazów;
 • potrafi korzystać ze słownika ortograficznego.

Metody: praktycznego działania

Formy: zbiorowa - indywidualna - jednolita

Środki dydaktyczne: tablice ścienne z regułami ortografii, słowniki ortograficzne, komputer, krzesło

Polecamy: VIII scenariusz zajęć korekcyjno- kompensacyjnych

Zobacz także: IX scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

Przebieg zajęć:

Część I

 • Prezentacja prac domowych;
 • Gimnastyka mózgu P. Dennisona – zestaw wspomagający przekraczanie środkowej linii ciała (ruchy naprzemienne, leniwe ósemki, słoń, motyl na suficie, pozycja Cooka, punkty na myślenie). Ćwiczenia przedstawia grupie wybrane dziecko, wspomagane przez prowadzącego. W trakcie wykonywania poszczególnych ćwiczeń dzieci recytują pasujące doń wierszyki.

Część II

 • Przedstawienie zasad pisowni wyrazów z „rz” przy pomocy tablic ściennych;
 • Praca samodzielna: wypisywanie w zeszycie wyrazów z „rz” wymiennym na „r” i w przyrostkach „- arz”, „- erz”, „- mistrz”, „- mierz”.

Część III

 • Praca ze słownikiem – wyszukiwanie wyrazów z „rz” wymiennym na „r” i w przyrostkach „- arz”, „- erz”, „- mistrz”, „- mierz”, wytłumaczenie zasad pisowni.

Część IV

 • Ćwiczenia relaksacyjne: Zabawa w „krzesło”: zadaniem ucznia jest wypróbowanie różnych sposobów i stylów siadania na krześle. Kolejno: jak siada zmęczony chłop po całym dniu pracy w polu, dyplomata, wypoczęty wczasowicz, student na egzaminie, aresztowany przed sędzią, jak zwykle siada uczeń, itp.

Część V

 • Trening ortograficzny przy komputerze;
 • Omówienie prac domowych: ułożenie tekstu lub zdania z lukami zawierającymi wyrazy z „rz” wymiennym na „r” i w przyrostkach „- arz”, „- erz”, „- mistrz”, „- mierz” (10 zdań), który posłuży do ćwiczeń podczas następnych zajęć.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)