POLECAMY

VIII scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

Temat: „U” w zakończeniach „- uszek”, „- unek” itp.
VIII scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

Cel główny: zapoznanie z zasadami pisowni wyrazów z „u”

Cele operacyjne:

 • ćwiczy umiejętność wypowiadania się;
 • usprawnia technikę czytania, słownik;
 • usprawnia grafomotorykę, kaligrafię;
 • ćwiczy koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową;
 • usprawnia pamięć, logiczne i twórcze myślenie;
 • ćwiczy orientację w przestrzeni;
 • usprawnia pracę obu półkul mózgowych, przekracza środkową linię ciała;
 • zna zasady pisowni wyrazów z „u”.

Metody: słowna - praktycznego działania

Polecamy: XXVII scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

Formy: zbiorowa - indywidualna - jednolita

Środki dydaktyczne: plakaty ortograficzne, ksero z zadaniami tekstowymi, moneta, komputer

Przebieg zajęć:

Część I

 • Powitanie: rytualna Iskierka przyjaźni;
 • Wypowiedzi ustne: Czy przytrafiło Ci się coś w życiu, co bardzo Cię przeraziło?
 • Powtórzenie wiadomości z poprzednich zajęć: przypomnienie poznanych reguł ortograficznych, omówienie prac domowych.

Część II

 • Omówienie zasad pisowni „u” w zakończeniach „- uszek”, „- unek” itp.;
 • Praca z tekstem: odczytanie wiersza z podziałem na role, wystukiwanie sylab, wypisanie zapamiętanych rzeczowników z „u”;
 • Ćwiczenia grafomotoryczne: dorysowanie brakujących elementów figury geometrycznej.

Część III

 • Ćwiczenie relaksacyjne: uczestnicy dzielą się na dwie grupy, które siadają naprzeciwko siebie przy stołach. Prowadzący wręcza pierwszej drużynie monetę, mówiąc, że za chwilę stanie się ona niewidzialna, ponieważ uczestnicy będą ją sobie podawać pod stołem. Kiedy kapitan przeciwnej drużyny krzyknie: „widzialne”, zespół, który ma monetę, musi wyjąć spod stołu ręce zaciśnięte w pięści. W jednej z nich ukryta jest moneta. Wtedy kapitan wypowiada następne polecenie: „słyszalne”, i w tym momencie uczniowie musza położyć dłonie płasko na stole. Ten, który ma monetę, powinien stłumić jej dźwięk w momencie uderzenia o stół. Oczywiście, reszta drużyny powinna pomóc w zagłuszaniu, opuszczając z łoskotem dłonie na stół lub uderzając od spodu kolanami w blaty. Kiedy kapitan odgadnie, gdzie jest moneta (zasięgając opinii swojego zespołu), grupy zamieniają się rolami.

Część IV

 • Ćwiczenia ruchowe wg metody Dennisona - zestaw wspomagający przekraczanie środkowej linii ciała, wspomagające sprawne uczenie się (szklanka wody, myślenie o „X”, ruchy naprzemienne, leniwe ósemki, słoń, oddychanie przeponowe - piórko, wahadło, rysowanie oburącz, alfabetyczne ósemki, aktywna ręka, motyl na suficie, pozycja Cooka, pompowanie piętą, sowa, punkty na myślenie, wypady, luźne skłony, kapturek myśliciela, energetyczne ziewanie, akumulator, zginanie stopy). Ćwiczenia przedstawia grupie wybrane dziecko, wspomagane przez prowadzącego.

Część V

 • Trening ortograficzny przy komputerze,
 • Omówienie prac domowych,
 • Pożegnanie: rytualna Iskierka przyjaźni.

Zobacz także: XXV scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)