POLECAMY

IX scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

Temat: „U” – znajomość reguł.
IX scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

Cel główny: zapoznanie z zasadami pisowni wyrazów z „u”

Cele operacyjne:

 • ćwiczy umiejętność wypowiadania się;
 • usprawnia technikę czytania, słownik;
 • usprawnia grafomotorykę, kaligrafię;
 • ćwiczy koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową;
 • usprawnia pamięć, logiczne i twórcze myślenie;
 • ćwiczy orientację w przestrzeni;
 • usprawnia pracę obu półkul mózgowych, przekracza środkową linię ciała;
 • zna zasady pisowni wyrazów z „u”.

Metody: słowna - praktycznego działania

Polecamy: X scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

Formy: zbiorowa - indywidualna - jednolita

Środki dydaktyczne: plakaty ortograficzne, zeszyty własne, ksero z zadaniami tekstowymi, komputer

Zobacz także: XI scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

Przebieg zajęć:

Część I

 • Powitanie: rytualna Iskierka przyjaźni.
 • Wypowiedzi ustne: Czy chciałbyś umieć przewidywać przyszłość? Dlaczego?
 • Powtórzenie wiadomości z poprzednich zajęć: przypomnienie poznanych zasad pisowni wyrazów z „u”, omówienie prac domowych.

Część II

 • Wpisywanie w tabelkę przykładów poznanych wyrazów z „u” (kolumny tabelki: „u” na początku wyrazu, „u” na końcu wyrazu, „u” w czasownikach zakończonych na „-uję, „-ujesz” itp., „u” w zakończeniach rzeczowników typu „-un”, „-unek”, „-usia”).
 • Układanie nowych słów z liter podanych wyrazów (np. wyraz kierunek).

Część III

 • Ćwiczenie relaksacyjne: Podzielcie się na dwie drużyny. Pierwsza zaczyna zabawę. Jeden z uczestników mówi, że zna zwierzę, którego nazwa zaczyna się na literę „a”. Po czym zaczyna powoli liczyć do sześciu. W tym czasie ktoś z drugiego zespołu musi wymienić odpowiednią nazwę. Jeśli to zrobi, proponuje przeciwnej drużynie zwierzę na następna literę – i gra toczy się dalej. Kiedy wyliczający dochodzi do liter „ą”, „ę”, „ń”, „y” – przeciwnicy muszą szybko powiedzieć „stop” i przejmują wyliczanie. Zabawę można prowadzić aż do wyczerpania wszystkich liter alfabetu. Można też wprowadzić utrudnienie, ograniczając wyrazy tylko do nazw wszystkiego, co lata.

Część IV

 • Ćwiczenia ruchowe wg metody Dennisona - zestaw wspomagający przekraczanie środkowej linii ciała, wspomagające sprawne uczenie się (szklanka wody, myślenie o „X”, ruchy naprzemienne, leniwe ósemki, słoń, oddychanie przeponowe - piórko, wahadło, rysowanie oburącz, alfabetyczne ósemki, aktywna ręka, motyl na suficie, pozycja Cooka, pompowanie piętą, sowa, punkty na myślenie, wypady, luźne skłony, kapturek myśliciela, energetyczne ziewanie, akumulator, zginanie stopy). Ćwiczenia przedstawia grupie wybrane dziecko, wspomagane przez prowadzącego.

Część V

 • Trening ortograficzny przy komputerze,
 • Omówienie prac domowych,
 • Pożegnanie: rytualna Iskierka przyjaźni.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (1)
/8 lat temu
Można też zaproponować dzieciom zawody - dzieci stają w kole i odwracają się placami do środka koła, każde z nich trzyma w dłoniach tabliczki z "ó" i "u" - prowadzący mówi słowa zawierające "u" - zadaniem dzieci jest podniesienie właściwej tabliczki.