Co wiemy o świętym Janie?

Ile było świętych Janów? Co o nich wiemy? Poznaj historię każdego z nich, sprawdź, co oznacza imię Jan i kiedy obchodzimy jego święto.
imię Jan fot. Fotolia

To imię nosi wielu świętych, jednak przedstawimy tylko tych najbardziej znanych i „zasłużonych”. Zacznijmy od tego, który w tradycji polskiej ma szczególne znaczenie.

Jan Chrzciciel

Krótka historia Jana Chrzciciela

Jego przyjście na świat zapowiedział Archanioł Gabriel. Ukazał się przyszłemu ojcu Jana, Zachariaszowi, i polecił, aby nadał synowi imię Jan. Jan urodził się pół roku wcześniej niż Jezus. Wiódł samotne życie pustelnika. Kiedy miał około 30 lat, po raz pierwszy wystąpił publicznie i zaczął nauczać. Zebrał wokół siebie grono uczniów. Na znak pokuty i nawrócenia Jan udzielał ludziom chrztu w Jordanie.

Wielu sądziło, że jest on zapowiadanym i wyczekiwanym Mesjaszem, on jednak zaprzeczał, mówiąc, że  Mesjasz już nadchodzi. I rzeczywiście pewnego dnia przed Janem stanął Jezus i poprosił o chrzest. Chociaż władze pilnie obserwowały działalność Jana, jednak ze względu na jego dużą popularność wśród ludu nie stosowały w stosunku do niego żadnych represji. Dopiero kiedy Jan uraził Heroda Antypasa, któremu publicznie zarzucił niemoralne życie, ten uwięził go, jednak nie skazał na śmierć.

Jana zgubiła mściwość kobiety, żony Antypasa, która namówiła swoją córkę Salome, aby zatańczyła przed ojczymem zmysłowy taniec. Herod, urzeczony urodą Salome, obiecał spełnić każde jej życzenie, a ta, namówiona przez matkę, zażądała głowy Jana Chrzciciela. Jej życzeniu stało się zadość...

Komu patronuje św. Jan Chrzciciel?

Święty Jan Chrzciciel jest patronem kowali i misjonarzy, tkaczy, krawców, kuśnierzy, garbarzy, farbiarzy, siodlarzy, właścicieli winnic, oberżystów, bednarzy, kominiarzy, stolarzy, architektów, murarzy, kamieniarzy, pasterzy, rolników, muzyków, tancerzy, pieśniarzy, abstynentów i właścicieli kin. Opiekuje się zwierzętami domowymi i winnicami. Jest wzywany w przypadku padaczki, bólu głowy, chrypy, zawrotów głowy, chorób dzieci, w trwodze a także w przypadku gradobicia.

Dzień św. Jana Chrzciciela – 24 czerwca (wyjątkowo w jego przypadku jest to dzień urodzin, ponieważ Jan Chrzciciel urodził się bez piętna grzechu pierworodnego) i 29 sierpnia (dzień śmierci, tak jak w przypadku innych świętych patronów).

Jan Apostoł i Ewangelista

Krótka historia Jana Apostoła i Ewangelisty

Jan był najmłodszym uczniem Jezusa, za to najbardziej przez niego lubianym. Był świadkiem czynionych przez Chrystusa cudów, jemu powierzono przygotowanie Ostatniej Wieczerzy, on jako jedyny spośród apostołów towarzyszył mu podczas śmierci na krzyżu i to jemu Jezus powierzył obowiązek opiekowania się Marią.

Od roku 69 Jan prowadził działalność misyjną w Palestynie i Małej Azji. Kierował
gminami chrześcijańskimi m.in. w Efezie, Smyrnie, Pergamonie. Około roku 95 został uwięziony przez cesarza Domicjana. Kiedy podano mu truciznę, Jan zneutralizował ją znakiem krzyża. Wobec tego Domicjan kazał gotować skazańca we wrzącym oleju, jednak Jan wyszedł z tej „kąpieli” odmłodzony.  Bezsilny cesarz skazał więc Jana na wygnanie na wyspę Patmos, gdzie Jan stworzył swoją Apokalipsę. W 96, po śmierci swojego prześladowcy, Jan powrócił do Efezu, gdzie zmarł śmiercią naturalną.

Czyim patronem jest św. Jan Apostoł i Ewangelista?

Święty Jan Apostoł i Ewangelista jest patronem teologów, urzędników, notariuszy, rzeźbiarzy, malarzy, pisarzy, literatów, księgarzy, drukarzy, introligatorów, producentów papieru, właścicieli winnic, rzeźników, siodlarzy, szklarzy, producentów luster, grawerów, wikliniarzy, wytwórców świec. Jest też patronem przyjaźni. Wzywamy go w przypadkach zatrucia, poparzenia, chorób nóg, padaczki oraz w przypadku gradobicia. Do niego kierowane są modlitwy o dobre zbiory.

Dzień św. Jana Apostoła i Ewangelisty – 27 grudnia.

Jan Nepomucen

Urodził się w 1348 roku. Był notariuszem biskupim i proboszczem w Pradze. Studiował w Padwie, skąd powrócił do Czech z tytułem doktora prawa. Po powrocie ze studiów kolejno obejmował coraz ważniejsze stanowiska w Kościele czeskim. Kiedy wybuchł spór pomiędzy królem Wacławem IV Luksemburskim a biskupem Pragi, Jan Nepomucen podjął się roli mediatora pomiędzy zwaśnionymi stronami. Ściągnął tym na siebie gniew króla, który go uwięził, poddał torturom a następnie kazał utopić w Wełtawie. Niektóre źródła utrzymują, iż rzeczywistą przyczyną królewskiego gniewu była zemsta za to, że swego czasu Jan Nepomucen odmówił ujawnienia treści spowiedzi królewskiej małżonki Zofii.

Czyim patronem jest św. Jan Nepomucen?

Święty Jan Nepomucen jest patronem Pragi, jezuitów, spowiedników, szczerej spowiedzi, dobrej sławy i tonących. Jest orędownikiem podczas powodzi.

Dzień św. Jana Nepomucena – 21 maja.

Jan Boży

Krótka historia Jana Bożego

Urodził się w Portugalii. Miał kilka lat, kiedy przygodnie poznany wędrowca zaraził go chęcią poznawania świata. Mały Jan potajemnie uciekł z domu rodzinnego. Kilka tygodni tułał się, znosząc trudy i niebezpieczeństwa takiej samotnej wędrówki. W końcu znalazł schronienie i opiekę u jednego z mieszkańców hiszpańskiego miasteczka Oripeza. Nazwał on małego przybłędę Janem otrzymanym od Boga. Kiedy chłopiec osiągnął wiek 20 lat, opuścił swoich opiekunów i zaciągnął się do wojska.

Brał udział w wojnie hiszpańsko-francuskiej, stał z armią pod Wiedniem, był w Afryce i na Gibraltarze. W wojsku na pewno nie wiódł cnotliwego, bogobojnego życia. Po zakończeniu służby wojskowej przez pewien czas był księgarzem. Któregoś dnia w Granadzie usłyszał kazanie innego Jana, świętego Jana z Avili. Pod wpływem jego słów radykalnie zmienił swoje życie.

Żywiołowość, z jaką okazywał żal za grzechy spowodowała, że świadkowie czynionych przez niego aktów pokuty uznali, że na pewno postradał zmysły. Umieszczono go w szpitalu dla umysłowo chorych. Zetknął się tu z nieludzkim traktowaniem psychicznie chorych. Kiedy opuścił szpital, podjął się na stałe opieki nad chorymi. Założył własny szpital, który utrzymywał się z kwest. Opiekował się także sierotami, ludźmi starymi, bezdomnymi, ubogimi. Z czasem skupił wokół siebie towarzyszy, z którymi założył zakon bonifratrów. Jan Boży zmarł w 1550 roku.

Czyim patronem jest św. Jan Boży?

Święty Jan Boży jest patronem Granady, chorych, pielęgniarek, opiekunem szpitali i służby zdrowia.

Dzień św. Jana Bożego – 8 marca. 

Co oznacza imię Jan?

 Imię Jan pochodzi z hebrajskiego Johhanan – Bóg jest łaskawy, Jahwe się zmiłował.

 

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)