POLECAMY

Jakub - patron cukierników i pielgrzymów

Historia świętego Jakuba jest bardzo ciekawa, podobnie jak znaczenie jego imienia. Poznaj szczegóły jego życiorysu, pochodzenie imienia i dnia, w którym obchodzimy jego święto.
Jakub - patron cukierników i pielgrzymów fot. Fotolia

Krótka historia świętego Jakuba

Podobnie jak wielu innych apostołów, również Jakub po śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa pracował nad umacnianiem chrześcijaństwa i założeniem pierwszej gminy skupiającej wiernych. Został nawet jej przewodniczącym. Jest autorem Listu do nawróconych na chrześcijaństwo żydów, którym zalecał stosowanie się do Prawa Mojżeszowego.

O śmierci świętego Jakuba pisze historyk i kronikarz żydowski, Józef Flawiusz. W okresie, kiedy w Judei nie było akurat żadnego namiestnika rzymskiego, bo jeden zmarł, a drugi jeszcze nie dotarł, Sanhedryn osądził Jakuba i kilku innych, bardziej znaczących chrześcijan. Za naruszenie obowiązującego w Judei prawa skazani zostali na ukamienowanie. W trakcie egzekucji pewien czapnik, aby skrócić męki Jakuba, zabił go ciosem pałki w głowę. Wydarzenia te miały miejsce w 62 roku.

Komu patronuje święty Jakub?

Święty Jakub jest patronem czapników, kapeluszników, kramarzy, sklepikarzy, paszteciarzy, garbarzy, cukierników i dekarzy. Opiekuje się sierotami i pielgrzymami. Pod jego pieczą znajdują się szpitale i hospicja.

Co oznacza imię Jakub?

Imię Jakub pochodzi z języka hebrajskiego, w którym Jaaqob oznacza „niech Bóg strzeże”.

Dzień św. Jakuba – 25 lipca.

Źródło: Słownik patronów chrześcijańskich, Janina Kryńska, Wyd. Printex.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)