POLECAMY

Ulga na dziecko 2017 - zobacz, ile wyniesie!

Sprawdź, co powinnaś wiedzieć o uldze prorodzinnej!
Ulga na dziecko 2017 - zobacz, ile wyniesie! fot. Fotolia
Ulga na dziecko, zwana też ulgą prorodzinną, czy ulgą podatkowa to wsparcie, które należy się rodzicom z tytułu wychowywania dzieci. Zobacz, komu należy się ulga na dziecko 2017 oraz ile wynosi kwota tej ulgi.

Sprawdź, komu przysługuje urlop macierzyński? 

Ulga na dziecko 2017 - komu przysługuje?

Ulga na dziecko 2017 przysługuje za ubiegły rok, czyli 2016. Tego typu wsparcie prorodzinne przysługuje na każde dziecko. Musi zostać spełniony przynajmniej jeden z warunków:
  • dziecko musi być małoletnie,
  • na dziecko musi przysługiwać renta pielęgnacyjna lub socjalna – wówczas wiek dziecka nie ma znaczenia
  • dzieci do 25. roku życia, jeśli się uczą lub studiują, a także w danym roku podatkowym nie uzyskały dochodu wyższego niż 3089 zł.

Ulga na dziecko przysługuje obojgu rodzicom. Mogą tę kwotę rozdzielić na siebie w równych częściach lub w takiej proporcji, w jakiej sami ustalą. Rodzice 2 lub większej liczny dzieci mogą skorzystać z ulgi prorodzinnej niezależnie od uzyskanych dochodów rocznych. Jeśli rodzice mają tylko jedno dziecko, to ulgę na dziecko uzyskają jedynie, gdy ich roczny dochód nie przekroczy 112000 zł.

Zobacz, jaki urlop ci przysługuje? 

Ulga na dziecko 2017 - komu nie przysługuje?

Ulga na dziecko nie przysługuje na małoletnie dzieci, z wyjątkiem:
  • dzieci pozostających w związku małżeńskim,
  • dla których miejscem pobytu na podstawie orzeczenia sądu jest instytucja zapewniająca całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych,
  • do których mają zastosowanie przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, z wyłączeniem prywatnego najmu, ustawy o podatku tonażowym bądź też przepisy dotyczące opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej według 19% stawki podatku, o której mowa w art. 30c ustawy o PIT.

Ile wynoszą kwoty obniżające podatek za 2016 rok?

  • 1112,04 zł na rok za pierwsze i drugie dziecko
  • 2000,04 zł na rok za trzecie dziecko
  • 2700 zł na rok za czwarte i każde kolejne dziecko

Pobierz wniosek o urlop macierzyński 

Jak skorzystać z ulgi na dziecko?

Ulgę rozlicza się w zeznaniu rocznym, wpisując ją bezpośrednio do zeznania PIT-37 lub PIT-36. Należy podać liczbę dzieci i ich numery PESEL
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)