Obniżenie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn?!

Wiek emerytalny kobiet i mężczyzn ulegnie obniżeniu. Na jakich warunkach będziemy mogli przejść na emeryturę po wejściu w życie nowej ustawy? Sprawdź!
Wiek emerytalny kobiet - ustawa o obniżeniu wieku emerytalnego fot. Fotolia

Prawo do emerytury może uzyskać w Polsce każdy, kto jest ubezpieczony i osiągnie wiek emerytalny. Wiek emerytalny kobiet i mężczyzn ulegał przemianom. Przed 2013 r. kobiety miały prawo przejść na emeryturę w wieku 60 lat, zaś mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia. W 2013 r. nastąpiło wydłużenie wieku emerytalnego. Rząd pracuje nad ustawą o jego obniżeniu. Kiedy wejdzie ona w życie?

Wiek emerytalny kobiet i mężczyzn obecnie

1 stycznia 2013 r. wprowadzono Ustawę o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, która umożliwia przejście na emeryturę w wieku 67 lat. Każdego roku wiek emerytalny kobiet i mężczyzn wzrasta o trzy miesiące. Oznacza to, że kobiety osiągną wiek emerytalny w 2040, zaś mężczyźni w 2020 r. Wydłużenie wieku emerytalnego obejmuje kobiety urodzone po 31 grudnia 1952 r. oraz mężczyzn urodzonych po 31 grudnia 1947 r.

Osoby ubezpieczone, które urodziły się wcześniej (kobiety - do 31 grudnia 1952 r., mężczyźni - do 31 grudnia 1947 r.), nie zostały objęte zmianami. W tym przypadku prawo do emerytury mają kobiety, które ukończyły 60. rok życia, zaś mężczyźni 65.

Ustawa o obniżeniu wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn

Rząd kończy prace nad ustawą o obniżeniu wieku emerytalnego. Nowe przepisy wejdą w życie nie wcześniej niż w 2017 r. Najprawdopodobniej nie będzie możliwości skorzystania z emerytury bez względu na wiek, tylko na podstawie osiągnięcia wymaganego okresu składkowego.

Rząd bierze pod uwagę trzy warianty zmian:

  1. Wariant prezydencki - obniżenie wieku emerytalnego kobiet do 60 lat, zaś mężczyzn do 65 roku życia.
  2. Wariant związkowy - osoby ubezpieczone mają prawo przejść na emeryturę bez względu na wiek. Kobiety nabywają je po osiągnięciu 35 lat okresów składkowych, a mężczyźni po 40 latach.
  3. Wariant pracodawców - możliwość skorzystania z emerytury mają zarówno kobiety, jak i mężczyźni, którzy ukończyli 66 rok życia. Na emeryturę będzie można przejść bez względu na wiek, ale przy stażu pracy wynoszącym 40 lat. Prawo do świadczenia bez względu na wiek będzie przysługiwać wyłącznie tym, których emerytura nie będzie niższa niż ok. 1200 zł brutto.

Czy nowa ustawa spowoduje straty dla Skarbu Państwa?

Obniżenie wieku emerytalnego może mieć negatywne skutki dla Skarbu Państwa. Z prezydenckiego projektu ustawy wynika, że po jej wejściu w życie ok. 120 tysięcy osób, które w latach 2013–2016 były objęte podwyższonym wiekiem emerytalnym, będzie miało prawo przejść na emeryturę. Poza tym sukcesywnie będzie wzrastać liczba wniosków o przyznanie świadczenia emerytalnego. Przewiduje się, że spowoduje to konieczność zwiększenia dotacji budżetowej do ZUS o około 5 miliardów złotych rocznie.

Zobacz również:

Jak obliczyć wiek emerytalny? Czy mowa zlecenie wlicza się do emerytury? Dokumenty wymagane do kapitału początkowego

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)