pieniądze fot. Fotolia

Ekwiwalent za urlop: jak obliczyć, komu przysługuje

Zobacz, kiedy przysługuje ekwiwalent za niewykorzystany urlop i jak go wyliczyć.
pieniądze fot. Fotolia
Ekwiwalent za urlop to kwota finansowa, która przysługuje pracownikowi w dwóch przypadkach. Po pierwsze, gdy pracownik kończy zatrudnienie i nie wykorzystał urlopu wypoczynkowego, przysługuje z tego tytułu ekwiwalent pieniężny. Po drugie, gdy pracownik nie wykorzysta przysługującego mu urlopu wypoczynkowego w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. W czasie trwania umowy o pracę urlop wypoczynkowy musi być wykorzystany. Jeśli nie zostanie wykorzystany, to powinien być przeniesiony na kolejny rok. Nie ma za to możliwości wypłaty ekwiwalentu w trakcie trwania stosunku pracy za niewykorzystany urlop.

Sprawdź, jaki rodzaj urlopu ci przysługuje 

Współczynnik ekwiwalentu

Aby obliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop należy wykorzystać współczynnik ekwiwalentu, ustalany na dany rok kalendarzowy. Wyraża on przeciętną miesięczną liczbę dni przypadających do przepracowania w danym roku.
 
Ile wyniesie ekwiwalent za urlop 2016?
Ekwiwalent za urlop 2016 wynosi 21,00. Wylicza się go w następujący sposób:
  • 366 dni - (52 niedziele + 53 dni wolne + 9 dni świątecznych) = 252 dni
  • 252 dni / 12 miesięcy = 21,00 → współczynnik ekwiwalentu na rok 2016

Zobacz, jak skorzystać z urlopu na żądanie 

Jak obliczyć ekwiwalent za niewykorzystany?

By obliczyć ekwiwalent za jeden dzień urlopu, należy obliczyć podstawę wymiaru ekwiwalentu (przeciętne wynagrodzenie). Wartość podstawy wymiaru ekwiwalentu należy podzielić przez wskaźnik ekwiwalentu, a następnie podzielić przez dobową normę czasu pracy pracownika (zwykle 8 godzin). Otrzymany wynik to ekwiwalent za 1 godzinę urlopu. Należy go wymnożyć przez liczbę godzin niewykorzystanego urlopu.

Urlop okolicznościowy - zobacz, w jakich sytuacjach i ile dni ci przysługuje

Bądź na bieżąco z informacjami o pracy i urlopach 

Tagi: urlop