POLECAMY

Urlop wypoczynkowy: wymiar, wniosek, zasady przyznawania

Podpowiadamy, jak napisać wniosek o urlop wypoczynkowy oraz ile dni urlopu ci przysługuje.
Urlop wypoczynkowy: wymiar, wniosek, zasady przyznawania fot. Fotolia
Urlop wypoczynkowy przysługuje pracownikowi, który zatrudniony jest na umowę o pracę. Aby otrzymać urlop, należy poinformować o tym pracodawcę, składając wniosek urlopowy w formie pisemnej lub on-line, w specjalnym systemie, jeśli w firmie istnieje taka możliwość. Zobacz, jakie elementy powinny pojawić się we wniosku o urlop wypoczynkowy. Podpowiadamy, co na temat urlopu mówi Kodeks Pracy, ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi oraz jak wygląda kwestia urlopu w przypadku kobie, powracających z urlopu macierzyńskiego, czy wychowawczego. 

Ile dni urlopu potrzebujesz, by odpocząć?

Urlop wypoczynkowy - wymiar. Sprawdź, ile przysługuje ci dni wolnych

Wymiar urlopu wypoczynkowego uzależniony jest od stażu pracy. Jeśli w daje firmie przepracowałaś:
  • mniej niż 10 lat, to przysługują ci 20 dni urlopu wypoczynkowego,
  • więcej niż 10 lat, to liczba dni wzrasta do 26 dni urlopu wypoczynkowego.
Urlop wypoczynkowy nie może trwać mniej niż 14 dni kalendarzowych.

Sprawdź, jak napisać wniosek o urlop wypoczynkowy 

Jak napisać wniosek o urlop?

Wniosek urlopowy jest formą oficjalnego dokumentu, stąd też powinien być prosty, konkretny i znormalizowany. Pamiętaj, że na urlop możesz iść tylko wtedy, gdy uzyskasz zgodę od pracodawcy. Podstawowe elementy wniosku o urlop wypoczynkowy to:
  • miejscowość i data - po prawej stronie, na samej górze należy wpisać miejscowość i datę.
  • dane pracownika - po lewej stornie wpisuje się dane osoby, która wnioskuje o urlop oraz funkcję, jaką pełni w firmie.
  • nagłówek - na środku umieszcza się nagłówek - "Wniosek o urlop wypoczynkowy", które zwykle piszemy pogrubioną czcionką.
  • treść zasadnicza wniosku - Proszę o udzielenie urlopu wypoczynkowego za rok ... w wymiarze ... (ilość dni) dni, w terminie od ... do ... Proszę o pozytywne ustosunkowanie się do mojej prośby.
  • czytelny podpis pracownika - na końcu, z prawej strony należy się wyraźnie i czytelnie podpisać.

Pobierz gotowy wniosek o urlop wypoczynkowy

Urlop wypoczynkowy a kodeks pracy
Kodeks pracy jasno określa zasady przyznawania urlopu wypoczynkowego.

Art. 152. § 1. Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, zwanego dalej "urlopem".
§ 2. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu.
Art. 153. § 1. Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku.
§ 2. Prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym.
- Kodeks Pracy 

 

Zobacz, co dzieje się z niewykorzystanym urlopem

Urlop wypoczynkowy po urlopie macierzyńskim

Pracownicy, która wraca do firmy po urlopie macierzyńskim, należy się zaległy urlop. Może go odebrać od razu lub w każdym innym momencie. Może też go nie odbierać, jeśli ma taką wolę. Aby skorzystać z urlopu, powinna złożyć wniosek i poczekać na decyzję przełożonego. Liczba dni urlopowych jest proporcjonalna, do niewykorzystanych dni z poprzedniego roku. 

Urlop wypoczynkowy po urlopie wychowawczym

Za urlop wychowawczy, nie należy się urlop wypoczynkowy. W praktyce oznacza to tyle, że za każdy miesiąc przebywania na urlopie wychowawczym zmniejsza się wymiar urlopu wypoczynkowego o 1/12.

Sprawdź nasz kalkulator urlopu wypoczynkowego

 
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)