Czynny żal wobec urzędu skarbowego

Czynny żal wobec urzędu skarbowego fot. Fotolia
Czym jest ta instytucja i kiedy warto z niej skorzystać?
Milena Oszczepalińska / 24.03.2015 06:19
Czynny żal wobec urzędu skarbowego fot. Fotolia

Na złożenie deklaracji podatkowej podatnicy mają czas do 30 kwietnia, chyba że rozliczają się ryczałtem lub kartą podatkową, wówczas termin na złożenie deklaracji podatkowej mija 2 lutego. A co, jeśli przekroczymy te terminy i nie złożymy PIT-u w urzędzie skarbowym na czas? W takiej sytuacji bardzo pomocna może być instytucja czynnego żalu. Na czym polega?

Czym jest tzw. czynny żal wobec urzędu skarbowego?

Pojęcie czynnego żalu nie pochodzi z przepisów polskiego prawa. Jest to raczej nieformalne określenie, ale powszechnie stosowane. Instytucja czynnego żalu przydaje się wówczas, gdy z jakichś względów, np. przez niedopatrzenie, nie zastosowaliśmy się do obowiązku złożenia deklaracji podatkowej do urzędu w wyznaczonym terminie.

Możemy wówczas, zanim dany organ podatkowy zauważy, że popełniliśmy wykroczenie lub przestępstwo skarbowe, nie składając PIT-u na czas, sami przyznać się do winy, a przez to uniknąć kary skarbowej w postaci grzywny lub pozbawienia wolności, które grożą za ten czyn. Czynny żal składa się w oparciu o art. 16 § 1 Kodeksu karnego skarbowego.

W jakich przypadkach można skorzystać z czynnego żalu?

Podatnicy, w tym różnego rodzaju organizacje pozarządowe, mają względem urzędu podatkowego pewne stałe zobowiązania. Jeśli któregoś z nich nie dopełnią na czas, powinni pomyśleć o skorzystaniu z tzw. czynnego żalu. Kiedy warto to zrobić?
  • gdy nie złożyliśmy sprawozdania finansowego;
  • gdy nie złożyliśmy w terminie deklaracji i zeznania podatkowego do urzędu skarbowego;
  • gdy nie naliczyliśmy i nie odprowadziliśmy na czas należnego podatku dochodowego;
  • gdy nie zapłaciliśmy należnego podatku VAT;
  • gdy nie prowadziliśmy ksiąg rachunkowych we właściwy, rzetelny sposób.
Musimy pamiętać, że jeżeli organ podatkowy już odkrył, że dopuściliśmy się popełnienia wykroczenia lub przestępstwa podatkowego i rozpoczął w tej sprawie czynności sprawdzające, jaki jest stan faktyczny, jest już za późno na złożenie czynnego żalu.

Zobacz też:

Redakcja poleca

REKLAMA