renta socjalna

Renta socjalna
Świadczenie wpłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych osobom pełnoletnim, które są niezdolne do pracy z powodu stanu zdrowia. Niezdolność musi być następstwem poważnej choroby lub wypadku. Dowiedz się, jaka jest wysokość renty socjalnej i jak ubiegać się o świadczenie.